مساحت

مساحت دایره

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
77 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

محاسبه مساحت اشکال هندسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
202 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تقریب مساحت دایره و عدد پی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
57 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اثبات مساحت دایره از روی مساحت مثلث

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
67 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مساحت مستطیل و مربع

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
779 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مساحت مثلث

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
466 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

معرفی مساحت

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
623 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مساحت لوزی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
452 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مساحت ذوزنقه

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
538 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مساحت دایره

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
829 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد