مربع

مساحت (4)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
662 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مساحت مستطیل و مربع

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
779 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مربع

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
471 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد