سال پنجم ابتدایی

سرود ملی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
504 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

خواجه نصیر توسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
438 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

خدمت به مردم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
210 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

حضرت نوح (ع)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
535 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تفاوت انسان با رایانه

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
454 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

بهار در حال آمدن است

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
442 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اگر ایران نباشد

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
480 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

امید

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
469 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

امام زمان بیاید

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
453 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اصفهان نصف جهان

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
382 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد