سال پنجم ابتدایی

نیرو

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
153 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

بخار آب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
195 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

حرکت ملکولها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
179 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

حل شدن

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
74 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کودکان جهان

نوع رسانه: تصوير
حجم: 
255 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
ندارد
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد