سال پنجم ابتدایی

شکل دیگر جملات

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
301 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

حروف ربط

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
329 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جدول کلمات

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
421 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اضافه کردن حرف ه

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
347 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جدول

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
345 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تکمیل جملات 9

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
307 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تکمیل جملات 8

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
563 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تکمیل جملات 7

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
549 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تکمیل جملات 6

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
566 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تکمیل جملات 5

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
546 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد