سال پنجم ابتدایی

معادل کلمات غیر فارسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
321 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

خواجه نصیرالدین توسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
533 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جدول کلمات 5

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
697 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جدول کلمات 4

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
354 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جدول کلمات 3

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
434 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جدول کلمات 2

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
7,151 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جدول کلمات 1

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
355 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جای خالی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
371 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

پسوند کلمات

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
172 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نفرین قوم نوح (ع)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
524 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد