بخوانیم پنجم ابتدایی

معنی کلمات 3

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
298 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

معنی کلمات 2

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
333 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

معنی کلمات 1

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
335 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کلمات هم‌معنی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
854 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

معادل کلمات فارسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
320 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

معادل کلمات غیر فارسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
321 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

خواجه نصیرالدین توسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
533 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جدول کلمات 5

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
697 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جدول کلمات 4

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
354 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جدول کلمات 3

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
434 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد