سال سوم راهنمایی

زاویه محاطی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
66 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

زاویه دَوران

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
79 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

زاویه بین دو بردار

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
78 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

زاویه مرکزی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
69 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع بردارها به روش مثلثی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
61 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

رابطه فیثاغورس

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
243 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

دَوران

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
136 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مونتاژ سلاح کلت

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
969 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

باز کردن مختصر سلاح کلاشینکوف

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
141 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

باز کردن سلاح کلاشینکوف

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
276 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد