رسانه هایی با موضوع فیزیک

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
خاصیت شرکت‌پذیری در جمع بردارها انیمیشن 928
جمع و تفریق بردارها انیمیشن 1,044
نظریه هویگنس انیمیشن 816
توزیع الکترون انیمیشن 871
تلسکوپ نجومی انیمیشن 814
تقویت جسم سه بعدی انیمیشن 818
تفریق بردارها انیمیشن 702
تعیین فاصله کانونی انیمیشن 885
ضریب شکست شیشه انیمیشن 833
تشکیل رنگین کمان انیمیشن 1,123
تشکیل تصویر در عدسی انیمیشن 928
میکروسکوپ انیمیشن 892
تشکیل تصویر در شبکیه چشم انیمیشن 1,041
تشکیل تصویر در شبکیه چشم انیمیشن 1,094
تشکیل تصویر در شبکیه چشم انیمیشن 861
تشکیل تصویر از سطح منحنی انیمیشن 825
ترکیب چند آینه و انعکاس نور انیمیشن 914
ترکیب رنگ‌ها انیمیشن 834
تجزیه رنگ‌ها انیمیشن 907
تجزیه نرمال یک بردار انیمیشن 802

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد