رسانه هایی با موضوع شیمی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
انحلال‌پذیری گاز‌ها در آب انیمیشن 1,340
تتراسیون رودکس در محیط اسیدی انیمیشن 1,133
انتقال گرما بین فلزات و آب انیمیشن 1,246
نیمه عمر عناصر مختلف انیمیشن 1,969
جنبش مولکولی انیمیشن 1,577
نقطه جوش، نقطه انجماد انیمیشن 1,056
محلول اسید، باز و نمک انیمیشن 1,171
سینتیک شیمیایی انیمیشن 1,061
ساختار اتمی انیمیشن 1,368
خالص‌سازی مس از طریق الکترولیز انیمیشن 1,069
تجزیه انیمیشن 1,065
پیوند یونی انیمیشن 1,230
آزمایش نفوذ مولکولی در سطح میکرومولکولی انیمیشن 1,009
جدول مندلیف انیمیشن 1,503
اسید های ضعیف و قوی انیمیشن 10,094
اثر تغییر دما بر تعادل انیمیشن 6,536
اثر تغییر فشار بر تعادل انیمیشن 4,657
اثر تغییر غلظت بر تعادل انیمیشن 4,123
واکنش گرما گیر-واکنش ذوب انیمیشن 4,944
سلول های گالوانی zn - cu انیمیشن 5,421

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد