رسانه هایی با موضوع شیمی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
انحلال‌پذیری گاز‌ها در آب انیمیشن 1,262
تتراسیون رودکس در محیط اسیدی انیمیشن 1,050
انتقال گرما بین فلزات و آب انیمیشن 1,184
نیمه عمر عناصر مختلف انیمیشن 1,907
جنبش مولکولی انیمیشن 1,505
نقطه جوش، نقطه انجماد انیمیشن 990
محلول اسید، باز و نمک انیمیشن 1,111
سینتیک شیمیایی انیمیشن 1,002
ساختار اتمی انیمیشن 1,308
خالص‌سازی مس از طریق الکترولیز انیمیشن 1,008
تجزیه انیمیشن 995
پیوند یونی انیمیشن 1,173
آزمایش نفوذ مولکولی در سطح میکرومولکولی انیمیشن 952
جدول مندلیف انیمیشن 1,427
اسید های ضعیف و قوی انیمیشن 10,020
اثر تغییر دما بر تعادل انیمیشن 6,464
اثر تغییر فشار بر تعادل انیمیشن 4,562
اثر تغییر غلظت بر تعادل انیمیشن 4,058
واکنش گرما گیر-واکنش ذوب انیمیشن 4,875
سلول های گالوانی zn - cu انیمیشن 5,333

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد