رسانه هایی با موضوع شیمی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
تهیه فلز از کانه در کوره بلند انیمیشن 5,644
فرایند برگشت‌پذیر و برگشت‌ناپذیر انیمیشن 3,013
بررسی بی‌نظمی در ذوب شدن یخ انیمیشن 2,845
واکنش گرماده انیمیشن 3,169
انواع حرکت در مولکول‌ها انیمیشن 3,708
انرژی درونی در فرایند هم دما انیمیشن 1,973
رابطه کار و گرما انیمیشن 2,174
تبادل گرما بین دو جسم با دمای متفاوت انیمیشن 2,176
مشخصات عناصر جدول تناوبی انیمیشن 2,869
واکنش دهنده محدود کننده انیمیشن 1,883
واکنش آب و لیتیم انیمیشن 2,115
رابطه جرم مول انیمیشن 1,823
واکنش تولید اسید سولفوریک انیمیشن 1,938
اشکال سوختن انیمیشن 2,112
واکنش جا‌به‌جا‌یی دو‌گانه انیمیشن 1,831
واکنش ترکیب - سنتز انیمیشن 1,622
واکنش تجزیه انیمیشن 2,031
تغییر شیمیایی - ایجاد گاز انیمیشن 2,107
فرایند تقطیر انیمیشن 2,979
جداسازی مخلوط مایع‌ها انیمیشن 3,340

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد