رسانه هایی با موضوع شیمی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
تهیه فلز از کانه در کوره بلند انیمیشن 5,261
فرایند برگشت‌پذیر و برگشت‌ناپذیر انیمیشن 2,620
بررسی بی‌نظمی در ذوب شدن یخ انیمیشن 2,486
واکنش گرماده انیمیشن 2,754
انواع حرکت در مولکول‌ها انیمیشن 3,288
انرژی درونی در فرایند هم دما انیمیشن 1,699
رابطه کار و گرما انیمیشن 1,852
تبادل گرما بین دو جسم با دمای متفاوت انیمیشن 1,867
مشخصات عناصر جدول تناوبی انیمیشن 2,426
واکنش دهنده محدود کننده انیمیشن 1,584
واکنش آب و لیتیم انیمیشن 1,805
رابطه جرم مول انیمیشن 1,471
واکنش تولید اسید سولفوریک انیمیشن 1,630
اشکال سوختن انیمیشن 1,819
واکنش جا‌به‌جا‌یی دو‌گانه انیمیشن 1,557
واکنش ترکیب - سنتز انیمیشن 1,363
واکنش تجزیه انیمیشن 1,757
تغییر شیمیایی - ایجاد گاز انیمیشن 1,820
فرایند تقطیر انیمیشن 2,686
جداسازی مخلوط مایع‌ها انیمیشن 3,037

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد