رسانه هایی با موضوع شیمی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
تهیه فلز از کانه در کوره بلند انیمیشن 5,379
فرایند برگشت‌پذیر و برگشت‌ناپذیر انیمیشن 2,759
بررسی بی‌نظمی در ذوب شدن یخ انیمیشن 2,601
واکنش گرماده انیمیشن 2,875
انواع حرکت در مولکول‌ها انیمیشن 3,429
انرژی درونی در فرایند هم دما انیمیشن 1,799
رابطه کار و گرما انیمیشن 1,976
تبادل گرما بین دو جسم با دمای متفاوت انیمیشن 1,986
مشخصات عناصر جدول تناوبی انیمیشن 2,570
واکنش دهنده محدود کننده انیمیشن 1,694
واکنش آب و لیتیم انیمیشن 1,913
رابطه جرم مول انیمیشن 1,584
واکنش تولید اسید سولفوریک انیمیشن 1,745
اشکال سوختن انیمیشن 1,927
واکنش جا‌به‌جا‌یی دو‌گانه انیمیشن 1,655
واکنش ترکیب - سنتز انیمیشن 1,466
واکنش تجزیه انیمیشن 1,855
تغییر شیمیایی - ایجاد گاز انیمیشن 1,926
فرایند تقطیر انیمیشن 2,793
جداسازی مخلوط مایع‌ها انیمیشن 3,153

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد