رسانه هایی با موضوع شیمی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
تهیه فلز از کانه در کوره بلند انیمیشن 6,588
فرایند برگشت‌پذیر و برگشت‌ناپذیر انیمیشن 4,034
بررسی بی‌نظمی در ذوب شدن یخ انیمیشن 3,686
واکنش گرماده انیمیشن 4,026
انواع حرکت در مولکول‌ها انیمیشن 4,768
انرژی درونی در فرایند هم دما انیمیشن 2,754
رابطه کار و گرما انیمیشن 3,042
تبادل گرما بین دو جسم با دمای متفاوت انیمیشن 3,045
مشخصات عناصر جدول تناوبی انیمیشن 3,847
واکنش دهنده محدود کننده انیمیشن 2,641
واکنش آب و لیتیم انیمیشن 2,875
رابطه جرم مول انیمیشن 2,594
واکنش تولید اسید سولفوریک انیمیشن 2,736
اشکال سوختن انیمیشن 2,918
واکنش جا‌به‌جا‌یی دو‌گانه انیمیشن 2,604
واکنش ترکیب - سنتز انیمیشن 2,422
واکنش تجزیه انیمیشن 2,746
تغییر شیمیایی - ایجاد گاز انیمیشن 2,835
فرایند تقطیر انیمیشن 3,857
جداسازی مخلوط مایع‌ها انیمیشن 4,206

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد