رسانه هایی با موضوع شیمی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
تهیه فلز از کانه در کوره بلند انیمیشن 5,284
فرایند برگشت‌پذیر و برگشت‌ناپذیر انیمیشن 2,646
بررسی بی‌نظمی در ذوب شدن یخ انیمیشن 2,510
واکنش گرماده انیمیشن 2,781
انواع حرکت در مولکول‌ها انیمیشن 3,315
انرژی درونی در فرایند هم دما انیمیشن 1,718
رابطه کار و گرما انیمیشن 1,876
تبادل گرما بین دو جسم با دمای متفاوت انیمیشن 1,894
مشخصات عناصر جدول تناوبی انیمیشن 2,455
واکنش دهنده محدود کننده انیمیشن 1,606
واکنش آب و لیتیم انیمیشن 1,830
رابطه جرم مول انیمیشن 1,495
واکنش تولید اسید سولفوریک انیمیشن 1,654
اشکال سوختن انیمیشن 1,842
واکنش جا‌به‌جا‌یی دو‌گانه انیمیشن 1,573
واکنش ترکیب - سنتز انیمیشن 1,382
واکنش تجزیه انیمیشن 1,778
تغییر شیمیایی - ایجاد گاز انیمیشن 1,841
فرایند تقطیر انیمیشن 2,708
جداسازی مخلوط مایع‌ها انیمیشن 3,065

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد