رسانه هایی با موضوع شیمی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
تهیه فلز از کانه در کوره بلند انیمیشن 6,055
فرایند برگشت‌پذیر و برگشت‌ناپذیر انیمیشن 3,510
بررسی بی‌نظمی در ذوب شدن یخ انیمیشن 3,200
واکنش گرماده انیمیشن 3,582
انواع حرکت در مولکول‌ها انیمیشن 4,128
انرژی درونی در فرایند هم دما انیمیشن 2,291
رابطه کار و گرما انیمیشن 2,482
تبادل گرما بین دو جسم با دمای متفاوت انیمیشن 2,528
مشخصات عناصر جدول تناوبی انیمیشن 3,387
واکنش دهنده محدود کننده انیمیشن 2,219
واکنش آب و لیتیم انیمیشن 2,393
رابطه جرم مول انیمیشن 2,143
واکنش تولید اسید سولفوریک انیمیشن 2,270
اشکال سوختن انیمیشن 2,435
واکنش جا‌به‌جا‌یی دو‌گانه انیمیشن 2,141
واکنش ترکیب - سنتز انیمیشن 1,919
واکنش تجزیه انیمیشن 2,316
تغییر شیمیایی - ایجاد گاز انیمیشن 2,413
فرایند تقطیر انیمیشن 3,302
جداسازی مخلوط مایع‌ها انیمیشن 3,762

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد