رسانه هایی با موضوع شیمی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
تهیه فلز از کانه در کوره بلند انیمیشن 5,590
فرایند برگشت‌پذیر و برگشت‌ناپذیر انیمیشن 2,960
بررسی بی‌نظمی در ذوب شدن یخ انیمیشن 2,793
واکنش گرماده انیمیشن 3,115
انواع حرکت در مولکول‌ها انیمیشن 3,654
انرژی درونی در فرایند هم دما انیمیشن 1,934
رابطه کار و گرما انیمیشن 2,137
تبادل گرما بین دو جسم با دمای متفاوت انیمیشن 2,136
مشخصات عناصر جدول تناوبی انیمیشن 2,817
واکنش دهنده محدود کننده انیمیشن 1,849
واکنش آب و لیتیم انیمیشن 2,078
رابطه جرم مول انیمیشن 1,780
واکنش تولید اسید سولفوریک انیمیشن 1,905
اشکال سوختن انیمیشن 2,079
واکنش جا‌به‌جا‌یی دو‌گانه انیمیشن 1,800
واکنش ترکیب - سنتز انیمیشن 1,588
واکنش تجزیه انیمیشن 1,996
تغییر شیمیایی - ایجاد گاز انیمیشن 2,076
فرایند تقطیر انیمیشن 2,945
جداسازی مخلوط مایع‌ها انیمیشن 3,306

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد