رسانه هایی با موضوع شیمی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
تهیه فلز از کانه در کوره بلند انیمیشن 5,906
فرایند برگشت‌پذیر و برگشت‌ناپذیر انیمیشن 3,319
بررسی بی‌نظمی در ذوب شدن یخ انیمیشن 3,083
واکنش گرماده انیمیشن 3,449
انواع حرکت در مولکول‌ها انیمیشن 3,994
انرژی درونی در فرایند هم دما انیمیشن 2,178
رابطه کار و گرما انیمیشن 2,370
تبادل گرما بین دو جسم با دمای متفاوت انیمیشن 2,384
مشخصات عناصر جدول تناوبی انیمیشن 3,247
واکنش دهنده محدود کننده انیمیشن 2,103
واکنش آب و لیتیم انیمیشن 2,292
رابطه جرم مول انیمیشن 2,031
واکنش تولید اسید سولفوریک انیمیشن 2,121
اشکال سوختن انیمیشن 2,304
واکنش جا‌به‌جا‌یی دو‌گانه انیمیشن 2,008
واکنش ترکیب - سنتز انیمیشن 1,798
واکنش تجزیه انیمیشن 2,208
تغییر شیمیایی - ایجاد گاز انیمیشن 2,281
فرایند تقطیر انیمیشن 3,187
جداسازی مخلوط مایع‌ها انیمیشن 3,603

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد