رسانه هایی با موضوع شیمی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
تهیه فلز از کانه در کوره بلند انیمیشن 5,328
فرایند برگشت‌پذیر و برگشت‌ناپذیر انیمیشن 2,706
بررسی بی‌نظمی در ذوب شدن یخ انیمیشن 2,554
واکنش گرماده انیمیشن 2,831
انواع حرکت در مولکول‌ها انیمیشن 3,374
انرژی درونی در فرایند هم دما انیمیشن 1,766
رابطه کار و گرما انیمیشن 1,933
تبادل گرما بین دو جسم با دمای متفاوت انیمیشن 1,949
مشخصات عناصر جدول تناوبی انیمیشن 2,512
واکنش دهنده محدود کننده انیمیشن 1,654
واکنش آب و لیتیم انیمیشن 1,875
رابطه جرم مول انیمیشن 1,543
واکنش تولید اسید سولفوریک انیمیشن 1,708
اشکال سوختن انیمیشن 1,890
واکنش جا‌به‌جا‌یی دو‌گانه انیمیشن 1,614
واکنش ترکیب - سنتز انیمیشن 1,427
واکنش تجزیه انیمیشن 1,818
تغییر شیمیایی - ایجاد گاز انیمیشن 1,884
فرایند تقطیر انیمیشن 2,758
جداسازی مخلوط مایع‌ها انیمیشن 3,116

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد