رسانه هایی با موضوع شیمی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
تهیه فلز از کانه در کوره بلند انیمیشن 5,971
فرایند برگشت‌پذیر و برگشت‌ناپذیر انیمیشن 3,431
بررسی بی‌نظمی در ذوب شدن یخ انیمیشن 3,149
واکنش گرماده انیمیشن 3,517
انواع حرکت در مولکول‌ها انیمیشن 4,060
انرژی درونی در فرایند هم دما انیمیشن 2,238
رابطه کار و گرما انیمیشن 2,433
تبادل گرما بین دو جسم با دمای متفاوت انیمیشن 2,458
مشخصات عناصر جدول تناوبی انیمیشن 3,309
واکنش دهنده محدود کننده انیمیشن 2,158
واکنش آب و لیتیم انیمیشن 2,343
رابطه جرم مول انیمیشن 2,092
واکنش تولید اسید سولفوریک انیمیشن 2,205
اشکال سوختن انیمیشن 2,378
واکنش جا‌به‌جا‌یی دو‌گانه انیمیشن 2,076
واکنش ترکیب - سنتز انیمیشن 1,856
واکنش تجزیه انیمیشن 2,259
تغییر شیمیایی - ایجاد گاز انیمیشن 2,347
فرایند تقطیر انیمیشن 3,246
جداسازی مخلوط مایع‌ها انیمیشن 3,693

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد