رسانه هایی با موضوع شیمی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
تهیه فلز از کانه در کوره بلند انیمیشن 6,698
فرایند برگشت‌پذیر و برگشت‌ناپذیر انیمیشن 4,165
بررسی بی‌نظمی در ذوب شدن یخ انیمیشن 3,767
واکنش گرماده انیمیشن 4,114
انواع حرکت در مولکول‌ها انیمیشن 4,837
انرژی درونی در فرایند هم دما انیمیشن 2,820
رابطه کار و گرما انیمیشن 3,143
تبادل گرما بین دو جسم با دمای متفاوت انیمیشن 3,118
مشخصات عناصر جدول تناوبی انیمیشن 3,942
واکنش دهنده محدود کننده انیمیشن 2,736
واکنش آب و لیتیم انیمیشن 2,952
رابطه جرم مول انیمیشن 2,670
واکنش تولید اسید سولفوریک انیمیشن 2,834
اشکال سوختن انیمیشن 3,047
واکنش جا‌به‌جا‌یی دو‌گانه انیمیشن 2,696
واکنش ترکیب - سنتز انیمیشن 2,508
واکنش تجزیه انیمیشن 2,829
تغییر شیمیایی - ایجاد گاز انیمیشن 2,914
فرایند تقطیر انیمیشن 3,930
جداسازی مخلوط مایع‌ها انیمیشن 4,281

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد