رسانه هایی با موضوع شیمی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
تهیه فلز از کانه در کوره بلند انیمیشن 5,795
فرایند برگشت‌پذیر و برگشت‌ناپذیر انیمیشن 3,162
بررسی بی‌نظمی در ذوب شدن یخ انیمیشن 2,966
واکنش گرماده انیمیشن 3,325
انواع حرکت در مولکول‌ها انیمیشن 3,871
انرژی درونی در فرایند هم دما انیمیشن 2,086
رابطه کار و گرما انیمیشن 2,285
تبادل گرما بین دو جسم با دمای متفاوت انیمیشن 2,282
مشخصات عناصر جدول تناوبی انیمیشن 3,093
واکنش دهنده محدود کننده انیمیشن 2,008
واکنش آب و لیتیم انیمیشن 2,216
رابطه جرم مول انیمیشن 1,929
واکنش تولید اسید سولفوریک انیمیشن 2,036
اشکال سوختن انیمیشن 2,219
واکنش جا‌به‌جا‌یی دو‌گانه انیمیشن 1,926
واکنش ترکیب - سنتز انیمیشن 1,716
واکنش تجزیه انیمیشن 2,130
تغییر شیمیایی - ایجاد گاز انیمیشن 2,203
فرایند تقطیر انیمیشن 3,081
جداسازی مخلوط مایع‌ها انیمیشن 3,469

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد