رسانه هایی با موضوع شیمی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
تهیه فلز از کانه در کوره بلند انیمیشن 5,303
فرایند برگشت‌پذیر و برگشت‌ناپذیر انیمیشن 2,671
بررسی بی‌نظمی در ذوب شدن یخ انیمیشن 2,535
واکنش گرماده انیمیشن 2,811
انواع حرکت در مولکول‌ها انیمیشن 3,340
انرژی درونی در فرایند هم دما انیمیشن 1,744
رابطه کار و گرما انیمیشن 1,904
تبادل گرما بین دو جسم با دمای متفاوت انیمیشن 1,928
مشخصات عناصر جدول تناوبی انیمیشن 2,485
واکنش دهنده محدود کننده انیمیشن 1,631
واکنش آب و لیتیم انیمیشن 1,854
رابطه جرم مول انیمیشن 1,516
واکنش تولید اسید سولفوریک انیمیشن 1,684
اشکال سوختن انیمیشن 1,868
واکنش جا‌به‌جا‌یی دو‌گانه انیمیشن 1,597
واکنش ترکیب - سنتز انیمیشن 1,405
واکنش تجزیه انیمیشن 1,798
تغییر شیمیایی - ایجاد گاز انیمیشن 1,862
فرایند تقطیر انیمیشن 2,740
جداسازی مخلوط مایع‌ها انیمیشن 3,097

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد