رسانه هایی با موضوع شیمی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
تهیه فلز از کانه در کوره بلند انیمیشن 6,093
فرایند برگشت‌پذیر و برگشت‌ناپذیر انیمیشن 3,541
بررسی بی‌نظمی در ذوب شدن یخ انیمیشن 3,233
واکنش گرماده انیمیشن 3,623
انواع حرکت در مولکول‌ها انیمیشن 4,164
انرژی درونی در فرایند هم دما انیمیشن 2,324
رابطه کار و گرما انیمیشن 2,505
تبادل گرما بین دو جسم با دمای متفاوت انیمیشن 2,557
مشخصات عناصر جدول تناوبی انیمیشن 3,423
واکنش دهنده محدود کننده انیمیشن 2,243
واکنش آب و لیتیم انیمیشن 2,427
رابطه جرم مول انیمیشن 2,174
واکنش تولید اسید سولفوریک انیمیشن 2,312
اشکال سوختن انیمیشن 2,463
واکنش جا‌به‌جا‌یی دو‌گانه انیمیشن 2,166
واکنش ترکیب - سنتز انیمیشن 1,958
واکنش تجزیه انیمیشن 2,344
تغییر شیمیایی - ایجاد گاز انیمیشن 2,446
فرایند تقطیر انیمیشن 3,331
جداسازی مخلوط مایع‌ها انیمیشن 3,796

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد