رسانه هایی با موضوع شیمی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
تهیه فلز از کانه در کوره بلند انیمیشن 5,624
فرایند برگشت‌پذیر و برگشت‌ناپذیر انیمیشن 2,992
بررسی بی‌نظمی در ذوب شدن یخ انیمیشن 2,825
واکنش گرماده انیمیشن 3,142
انواع حرکت در مولکول‌ها انیمیشن 3,688
انرژی درونی در فرایند هم دما انیمیشن 1,954
رابطه کار و گرما انیمیشن 2,157
تبادل گرما بین دو جسم با دمای متفاوت انیمیشن 2,160
مشخصات عناصر جدول تناوبی انیمیشن 2,846
واکنش دهنده محدود کننده انیمیشن 1,868
واکنش آب و لیتیم انیمیشن 2,099
رابطه جرم مول انیمیشن 1,805
واکنش تولید اسید سولفوریک انیمیشن 1,922
اشکال سوختن انیمیشن 2,096
واکنش جا‌به‌جا‌یی دو‌گانه انیمیشن 1,816
واکنش ترکیب - سنتز انیمیشن 1,606
واکنش تجزیه انیمیشن 2,016
تغییر شیمیایی - ایجاد گاز انیمیشن 2,093
فرایند تقطیر انیمیشن 2,964
جداسازی مخلوط مایع‌ها انیمیشن 3,325

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد