رسانه هایی با موضوع شیمی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
تهیه فلز از کانه در کوره بلند انیمیشن 6,420
فرایند برگشت‌پذیر و برگشت‌ناپذیر انیمیشن 3,846
بررسی بی‌نظمی در ذوب شدن یخ انیمیشن 3,487
واکنش گرماده انیمیشن 3,912
انواع حرکت در مولکول‌ها انیمیشن 4,605
انرژی درونی در فرایند هم دما انیمیشن 2,617
رابطه کار و گرما انیمیشن 2,901
تبادل گرما بین دو جسم با دمای متفاوت انیمیشن 2,870
مشخصات عناصر جدول تناوبی انیمیشن 3,698
واکنش دهنده محدود کننده انیمیشن 2,510
واکنش آب و لیتیم انیمیشن 2,730
رابطه جرم مول انیمیشن 2,476
واکنش تولید اسید سولفوریک انیمیشن 2,599
اشکال سوختن انیمیشن 2,732
واکنش جا‌به‌جا‌یی دو‌گانه انیمیشن 2,467
واکنش ترکیب - سنتز انیمیشن 2,254
واکنش تجزیه انیمیشن 2,589
تغییر شیمیایی - ایجاد گاز انیمیشن 2,695
فرایند تقطیر انیمیشن 3,660
جداسازی مخلوط مایع‌ها انیمیشن 4,075

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد