رسانه هایی با موضوع شیمی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
تهیه فلز از کانه در کوره بلند انیمیشن 5,746
فرایند برگشت‌پذیر و برگشت‌ناپذیر انیمیشن 3,116
بررسی بی‌نظمی در ذوب شدن یخ انیمیشن 2,914
واکنش گرماده انیمیشن 3,269
انواع حرکت در مولکول‌ها انیمیشن 3,824
انرژی درونی در فرایند هم دما انیمیشن 2,042
رابطه کار و گرما انیمیشن 2,239
تبادل گرما بین دو جسم با دمای متفاوت انیمیشن 2,239
مشخصات عناصر جدول تناوبی انیمیشن 3,030
واکنش دهنده محدود کننده انیمیشن 1,947
واکنش آب و لیتیم انیمیشن 2,174
رابطه جرم مول انیمیشن 1,886
واکنش تولید اسید سولفوریک انیمیشن 1,993
اشکال سوختن انیمیشن 2,175
واکنش جا‌به‌جا‌یی دو‌گانه انیمیشن 1,885
واکنش ترکیب - سنتز انیمیشن 1,671
واکنش تجزیه انیمیشن 2,090
تغییر شیمیایی - ایجاد گاز انیمیشن 2,165
فرایند تقطیر انیمیشن 3,039
جداسازی مخلوط مایع‌ها انیمیشن 3,419

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد