رسانه هایی با موضوع شیمی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
تهیه فلز از کانه در کوره بلند انیمیشن 5,556
فرایند برگشت‌پذیر و برگشت‌ناپذیر انیمیشن 2,900
بررسی بی‌نظمی در ذوب شدن یخ انیمیشن 2,736
واکنش گرماده انیمیشن 3,073
انواع حرکت در مولکول‌ها انیمیشن 3,613
انرژی درونی در فرایند هم دما انیمیشن 1,901
رابطه کار و گرما انیمیشن 2,106
تبادل گرما بین دو جسم با دمای متفاوت انیمیشن 2,104
مشخصات عناصر جدول تناوبی انیمیشن 2,771
واکنش دهنده محدود کننده انیمیشن 1,817
واکنش آب و لیتیم انیمیشن 2,036
رابطه جرم مول انیمیشن 1,733
واکنش تولید اسید سولفوریک انیمیشن 1,871
اشکال سوختن انیمیشن 2,048
واکنش جا‌به‌جا‌یی دو‌گانه انیمیشن 1,768
واکنش ترکیب - سنتز انیمیشن 1,556
واکنش تجزیه انیمیشن 1,961
تغییر شیمیایی - ایجاد گاز انیمیشن 2,040
فرایند تقطیر انیمیشن 2,907
جداسازی مخلوط مایع‌ها انیمیشن 3,272

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد