رسانه هایی با موضوع شیمی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
تهیه فلز از کانه در کوره بلند انیمیشن 5,675
فرایند برگشت‌پذیر و برگشت‌ناپذیر انیمیشن 3,055
بررسی بی‌نظمی در ذوب شدن یخ انیمیشن 2,864
واکنش گرماده انیمیشن 3,208
انواع حرکت در مولکول‌ها انیمیشن 3,738
انرژی درونی در فرایند هم دما انیمیشن 1,991
رابطه کار و گرما انیمیشن 2,191
تبادل گرما بین دو جسم با دمای متفاوت انیمیشن 2,197
مشخصات عناصر جدول تناوبی انیمیشن 2,910
واکنش دهنده محدود کننده انیمیشن 1,900
واکنش آب و لیتیم انیمیشن 2,132
رابطه جرم مول انیمیشن 1,844
واکنش تولید اسید سولفوریک انیمیشن 1,955
اشکال سوختن انیمیشن 2,136
واکنش جا‌به‌جا‌یی دو‌گانه انیمیشن 1,846
واکنش ترکیب - سنتز انیمیشن 1,644
واکنش تجزیه انیمیشن 2,051
تغییر شیمیایی - ایجاد گاز انیمیشن 2,129
فرایند تقطیر انیمیشن 2,996
جداسازی مخلوط مایع‌ها انیمیشن 3,365

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد