رسانه هایی با موضوع شیمی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
تهیه فلز از کانه در کوره بلند انیمیشن 5,874
فرایند برگشت‌پذیر و برگشت‌ناپذیر انیمیشن 3,261
بررسی بی‌نظمی در ذوب شدن یخ انیمیشن 3,046
واکنش گرماده انیمیشن 3,423
انواع حرکت در مولکول‌ها انیمیشن 3,965
انرژی درونی در فرایند هم دما انیمیشن 2,151
رابطه کار و گرما انیمیشن 2,345
تبادل گرما بین دو جسم با دمای متفاوت انیمیشن 2,352
مشخصات عناصر جدول تناوبی انیمیشن 3,207
واکنش دهنده محدود کننده انیمیشن 2,074
واکنش آب و لیتیم انیمیشن 2,274
رابطه جرم مول انیمیشن 2,003
واکنش تولید اسید سولفوریک انیمیشن 2,094
اشکال سوختن انیمیشن 2,281
واکنش جا‌به‌جا‌یی دو‌گانه انیمیشن 1,985
واکنش ترکیب - سنتز انیمیشن 1,774
واکنش تجزیه انیمیشن 2,185
تغییر شیمیایی - ایجاد گاز انیمیشن 2,262
فرایند تقطیر انیمیشن 3,162
جداسازی مخلوط مایع‌ها انیمیشن 3,566

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد