رسانه هایی با موضوع شیمی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
تهیه فلز از کانه در کوره بلند انیمیشن 5,938
فرایند برگشت‌پذیر و برگشت‌ناپذیر انیمیشن 3,392
بررسی بی‌نظمی در ذوب شدن یخ انیمیشن 3,112
واکنش گرماده انیمیشن 3,482
انواع حرکت در مولکول‌ها انیمیشن 4,029
انرژی درونی در فرایند هم دما انیمیشن 2,208
رابطه کار و گرما انیمیشن 2,401
تبادل گرما بین دو جسم با دمای متفاوت انیمیشن 2,424
مشخصات عناصر جدول تناوبی انیمیشن 3,279
واکنش دهنده محدود کننده انیمیشن 2,131
واکنش آب و لیتیم انیمیشن 2,318
رابطه جرم مول انیمیشن 2,062
واکنش تولید اسید سولفوریک انیمیشن 2,155
اشکال سوختن انیمیشن 2,335
واکنش جا‌به‌جا‌یی دو‌گانه انیمیشن 2,035
واکنش ترکیب - سنتز انیمیشن 1,824
واکنش تجزیه انیمیشن 2,234
تغییر شیمیایی - ایجاد گاز انیمیشن 2,307
فرایند تقطیر انیمیشن 3,215
جداسازی مخلوط مایع‌ها انیمیشن 3,635

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد