رسانه هایی با موضوع شیمی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
تهیه فلز از کانه در کوره بلند انیمیشن 6,328
فرایند برگشت‌پذیر و برگشت‌ناپذیر انیمیشن 3,769
بررسی بی‌نظمی در ذوب شدن یخ انیمیشن 3,421
واکنش گرماده انیمیشن 3,849
انواع حرکت در مولکول‌ها انیمیشن 4,502
انرژی درونی در فرایند هم دما انیمیشن 2,535
رابطه کار و گرما انیمیشن 2,739
تبادل گرما بین دو جسم با دمای متفاوت انیمیشن 2,774
مشخصات عناصر جدول تناوبی انیمیشن 3,630
واکنش دهنده محدود کننده انیمیشن 2,447
واکنش آب و لیتیم انیمیشن 2,650
رابطه جرم مول انیمیشن 2,406
واکنش تولید اسید سولفوریک انیمیشن 2,536
اشکال سوختن انیمیشن 2,656
واکنش جا‌به‌جا‌یی دو‌گانه انیمیشن 2,357
واکنش ترکیب - سنتز انیمیشن 2,194
واکنش تجزیه انیمیشن 2,527
تغییر شیمیایی - ایجاد گاز انیمیشن 2,632
فرایند تقطیر انیمیشن 3,588
جداسازی مخلوط مایع‌ها انیمیشن 3,998

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد