رسانه هایی با موضوع شیمی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
تهیه فلز از کانه در کوره بلند انیمیشن 5,486
فرایند برگشت‌پذیر و برگشت‌ناپذیر انیمیشن 2,838
بررسی بی‌نظمی در ذوب شدن یخ انیمیشن 2,671
واکنش گرماده انیمیشن 3,003
انواع حرکت در مولکول‌ها انیمیشن 3,535
انرژی درونی در فرایند هم دما انیمیشن 1,851
رابطه کار و گرما انیمیشن 2,046
تبادل گرما بین دو جسم با دمای متفاوت انیمیشن 2,046
مشخصات عناصر جدول تناوبی انیمیشن 2,689
واکنش دهنده محدود کننده انیمیشن 1,757
واکنش آب و لیتیم انیمیشن 1,979
رابطه جرم مول انیمیشن 1,670
واکنش تولید اسید سولفوریک انیمیشن 1,805
اشکال سوختن انیمیشن 1,994
واکنش جا‌به‌جا‌یی دو‌گانه انیمیشن 1,716
واکنش ترکیب - سنتز انیمیشن 1,508
واکنش تجزیه انیمیشن 1,899
تغییر شیمیایی - ایجاد گاز انیمیشن 1,992
فرایند تقطیر انیمیشن 2,854
جداسازی مخلوط مایع‌ها انیمیشن 3,222

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد