رسانه هایی با موضوع شیمی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
تهیه فلز از کانه در کوره بلند انیمیشن 5,224
فرایند برگشت‌پذیر و برگشت‌ناپذیر انیمیشن 2,570
بررسی بی‌نظمی در ذوب شدن یخ انیمیشن 2,457
واکنش گرماده انیمیشن 2,715
انواع حرکت در مولکول‌ها انیمیشن 3,245
انرژی درونی در فرایند هم دما انیمیشن 1,678
رابطه کار و گرما انیمیشن 1,824
تبادل گرما بین دو جسم با دمای متفاوت انیمیشن 1,836
مشخصات عناصر جدول تناوبی انیمیشن 2,393
واکنش دهنده محدود کننده انیمیشن 1,561
واکنش آب و لیتیم انیمیشن 1,773
رابطه جرم مول انیمیشن 1,442
واکنش تولید اسید سولفوریک انیمیشن 1,604
اشکال سوختن انیمیشن 1,793
واکنش جا‌به‌جا‌یی دو‌گانه انیمیشن 1,534
واکنش ترکیب - سنتز انیمیشن 1,340
واکنش تجزیه انیمیشن 1,735
تغییر شیمیایی - ایجاد گاز انیمیشن 1,793
فرایند تقطیر انیمیشن 2,650
جداسازی مخلوط مایع‌ها انیمیشن 3,009

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد