رسانه هایی با موضوع شیمی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
تهیه فلز از کانه در کوره بلند انیمیشن 6,513
فرایند برگشت‌پذیر و برگشت‌ناپذیر انیمیشن 3,910
بررسی بی‌نظمی در ذوب شدن یخ انیمیشن 3,597
واکنش گرماده انیمیشن 3,965
انواع حرکت در مولکول‌ها انیمیشن 4,698
انرژی درونی در فرایند هم دما انیمیشن 2,694
رابطه کار و گرما انیمیشن 2,953
تبادل گرما بین دو جسم با دمای متفاوت انیمیشن 2,973
مشخصات عناصر جدول تناوبی انیمیشن 3,749
واکنش دهنده محدود کننده انیمیشن 2,569
واکنش آب و لیتیم انیمیشن 2,803
رابطه جرم مول انیمیشن 2,526
واکنش تولید اسید سولفوریک انیمیشن 2,658
اشکال سوختن انیمیشن 2,828
واکنش جا‌به‌جا‌یی دو‌گانه انیمیشن 2,534
واکنش ترکیب - سنتز انیمیشن 2,323
واکنش تجزیه انیمیشن 2,644
تغییر شیمیایی - ایجاد گاز انیمیشن 2,759
فرایند تقطیر انیمیشن 3,753
جداسازی مخلوط مایع‌ها انیمیشن 4,135

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد