رسانه هایی با موضوع شیمی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
تهیه فلز از کانه در کوره بلند انیمیشن 5,858
فرایند برگشت‌پذیر و برگشت‌ناپذیر انیمیشن 3,232
بررسی بی‌نظمی در ذوب شدن یخ انیمیشن 3,018
واکنش گرماده انیمیشن 3,389
انواع حرکت در مولکول‌ها انیمیشن 3,940
انرژی درونی در فرایند هم دما انیمیشن 2,136
رابطه کار و گرما انیمیشن 2,325
تبادل گرما بین دو جسم با دمای متفاوت انیمیشن 2,331
مشخصات عناصر جدول تناوبی انیمیشن 3,183
واکنش دهنده محدود کننده انیمیشن 2,057
واکنش آب و لیتیم انیمیشن 2,257
رابطه جرم مول انیمیشن 1,985
واکنش تولید اسید سولفوریک انیمیشن 2,078
اشکال سوختن انیمیشن 2,268
واکنش جا‌به‌جا‌یی دو‌گانه انیمیشن 1,966
واکنش ترکیب - سنتز انیمیشن 1,760
واکنش تجزیه انیمیشن 2,170
تغییر شیمیایی - ایجاد گاز انیمیشن 2,247
فرایند تقطیر انیمیشن 3,138
جداسازی مخلوط مایع‌ها انیمیشن 3,525

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد