رسانه هایی با موضوع شیمی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
تهیه فلز از کانه در کوره بلند انیمیشن 5,421
فرایند برگشت‌پذیر و برگشت‌ناپذیر انیمیشن 2,793
بررسی بی‌نظمی در ذوب شدن یخ انیمیشن 2,639
واکنش گرماده انیمیشن 2,918
انواع حرکت در مولکول‌ها انیمیشن 3,477
انرژی درونی در فرایند هم دما انیمیشن 1,827
رابطه کار و گرما انیمیشن 2,009
تبادل گرما بین دو جسم با دمای متفاوت انیمیشن 2,015
مشخصات عناصر جدول تناوبی انیمیشن 2,612
واکنش دهنده محدود کننده انیمیشن 1,723
واکنش آب و لیتیم انیمیشن 1,940
رابطه جرم مول انیمیشن 1,610
واکنش تولید اسید سولفوریک انیمیشن 1,765
اشکال سوختن انیمیشن 1,961
واکنش جا‌به‌جا‌یی دو‌گانه انیمیشن 1,675
واکنش ترکیب - سنتز انیمیشن 1,484
واکنش تجزیه انیمیشن 1,874
تغییر شیمیایی - ایجاد گاز انیمیشن 1,942
فرایند تقطیر انیمیشن 2,818
جداسازی مخلوط مایع‌ها انیمیشن 3,180

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد