رسانه هایی با موضوع شیمی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
تهیه فلز از کانه در کوره بلند انیمیشن 5,735
فرایند برگشت‌پذیر و برگشت‌ناپذیر انیمیشن 3,105
بررسی بی‌نظمی در ذوب شدن یخ انیمیشن 2,898
واکنش گرماده انیمیشن 3,253
انواع حرکت در مولکول‌ها انیمیشن 3,800
انرژی درونی در فرایند هم دما انیمیشن 2,028
رابطه کار و گرما انیمیشن 2,225
تبادل گرما بین دو جسم با دمای متفاوت انیمیشن 2,229
مشخصات عناصر جدول تناوبی انیمیشن 2,998
واکنش دهنده محدود کننده انیمیشن 1,929
واکنش آب و لیتیم انیمیشن 2,165
رابطه جرم مول انیمیشن 1,880
واکنش تولید اسید سولفوریک انیمیشن 1,984
اشکال سوختن انیمیشن 2,165
واکنش جا‌به‌جا‌یی دو‌گانه انیمیشن 1,871
واکنش ترکیب - سنتز انیمیشن 1,664
واکنش تجزیه انیمیشن 2,080
تغییر شیمیایی - ایجاد گاز انیمیشن 2,155
فرایند تقطیر انیمیشن 3,030
جداسازی مخلوط مایع‌ها انیمیشن 3,404

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد