رسانه هایی با موضوع شیمی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
تهیه فلز از کانه در کوره بلند انیمیشن 5,769
فرایند برگشت‌پذیر و برگشت‌ناپذیر انیمیشن 3,140
بررسی بی‌نظمی در ذوب شدن یخ انیمیشن 2,938
واکنش گرماده انیمیشن 3,289
انواع حرکت در مولکول‌ها انیمیشن 3,845
انرژی درونی در فرایند هم دما انیمیشن 2,061
رابطه کار و گرما انیمیشن 2,261
تبادل گرما بین دو جسم با دمای متفاوت انیمیشن 2,262
مشخصات عناصر جدول تناوبی انیمیشن 3,057
واکنش دهنده محدود کننده انیمیشن 1,978
واکنش آب و لیتیم انیمیشن 2,193
رابطه جرم مول انیمیشن 1,908
واکنش تولید اسید سولفوریک انیمیشن 2,014
اشکال سوختن انیمیشن 2,195
واکنش جا‌به‌جا‌یی دو‌گانه انیمیشن 1,903
واکنش ترکیب - سنتز انیمیشن 1,694
واکنش تجزیه انیمیشن 2,110
تغییر شیمیایی - ایجاد گاز انیمیشن 2,184
فرایند تقطیر انیمیشن 3,058
جداسازی مخلوط مایع‌ها انیمیشن 3,447

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد