رسانه هایی با موضوع شیمی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
تهیه فلز از کانه در کوره بلند انیمیشن 5,697
فرایند برگشت‌پذیر و برگشت‌ناپذیر انیمیشن 3,077
بررسی بی‌نظمی در ذوب شدن یخ انیمیشن 2,878
واکنش گرماده انیمیشن 3,227
انواع حرکت در مولکول‌ها انیمیشن 3,771
انرژی درونی در فرایند هم دما انیمیشن 2,005
رابطه کار و گرما انیمیشن 2,205
تبادل گرما بین دو جسم با دمای متفاوت انیمیشن 2,210
مشخصات عناصر جدول تناوبی انیمیشن 2,942
واکنش دهنده محدود کننده انیمیشن 1,911
واکنش آب و لیتیم انیمیشن 2,148
رابطه جرم مول انیمیشن 1,862
واکنش تولید اسید سولفوریک انیمیشن 1,971
اشکال سوختن انیمیشن 2,149
واکنش جا‌به‌جا‌یی دو‌گانه انیمیشن 1,858
واکنش ترکیب - سنتز انیمیشن 1,651
واکنش تجزیه انیمیشن 2,062
تغییر شیمیایی - ایجاد گاز انیمیشن 2,142
فرایند تقطیر انیمیشن 3,015
جداسازی مخلوط مایع‌ها انیمیشن 3,379

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد