رسانه هایی با موضوع شیمی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
تهیه فلز از کانه در کوره بلند انیمیشن 6,014
فرایند برگشت‌پذیر و برگشت‌ناپذیر انیمیشن 3,481
بررسی بی‌نظمی در ذوب شدن یخ انیمیشن 3,177
واکنش گرماده انیمیشن 3,547
انواع حرکت در مولکول‌ها انیمیشن 4,093
انرژی درونی در فرایند هم دما انیمیشن 2,271
رابطه کار و گرما انیمیشن 2,463
تبادل گرما بین دو جسم با دمای متفاوت انیمیشن 2,502
مشخصات عناصر جدول تناوبی انیمیشن 3,355
واکنش دهنده محدود کننده انیمیشن 2,188
واکنش آب و لیتیم انیمیشن 2,366
رابطه جرم مول انیمیشن 2,118
واکنش تولید اسید سولفوریک انیمیشن 2,238
اشکال سوختن انیمیشن 2,410
واکنش جا‌به‌جا‌یی دو‌گانه انیمیشن 2,113
واکنش ترکیب - سنتز انیمیشن 1,893
واکنش تجزیه انیمیشن 2,292
تغییر شیمیایی - ایجاد گاز انیمیشن 2,390
فرایند تقطیر انیمیشن 3,272
جداسازی مخلوط مایع‌ها انیمیشن 3,730

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد