رسانه هایی با موضوع شیمی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
تهیه فلز از کانه در کوره بلند انیمیشن 6,167
فرایند برگشت‌پذیر و برگشت‌ناپذیر انیمیشن 3,609
بررسی بی‌نظمی در ذوب شدن یخ انیمیشن 3,288
واکنش گرماده انیمیشن 3,686
انواع حرکت در مولکول‌ها انیمیشن 4,228
انرژی درونی در فرایند هم دما انیمیشن 2,389
رابطه کار و گرما انیمیشن 2,557
تبادل گرما بین دو جسم با دمای متفاوت انیمیشن 2,632
مشخصات عناصر جدول تناوبی انیمیشن 3,490
واکنش دهنده محدود کننده انیمیشن 2,315
واکنش آب و لیتیم انیمیشن 2,489
رابطه جرم مول انیمیشن 2,237
واکنش تولید اسید سولفوریک انیمیشن 2,403
اشکال سوختن انیمیشن 2,524
واکنش جا‌به‌جا‌یی دو‌گانه انیمیشن 2,224
واکنش ترکیب - سنتز انیمیشن 2,022
واکنش تجزیه انیمیشن 2,403
تغییر شیمیایی - ایجاد گاز انیمیشن 2,506
فرایند تقطیر انیمیشن 3,404
جداسازی مخلوط مایع‌ها انیمیشن 3,860

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد