رسانه هایی با موضوع شیمی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
تهیه فلز از کانه در کوره بلند انیمیشن 5,815
فرایند برگشت‌پذیر و برگشت‌ناپذیر انیمیشن 3,186
بررسی بی‌نظمی در ذوب شدن یخ انیمیشن 2,987
واکنش گرماده انیمیشن 3,355
انواع حرکت در مولکول‌ها انیمیشن 3,899
انرژی درونی در فرایند هم دما انیمیشن 2,107
رابطه کار و گرما انیمیشن 2,306
تبادل گرما بین دو جسم با دمای متفاوت انیمیشن 2,304
مشخصات عناصر جدول تناوبی انیمیشن 3,131
واکنش دهنده محدود کننده انیمیشن 2,032
واکنش آب و لیتیم انیمیشن 2,239
رابطه جرم مول انیمیشن 1,957
واکنش تولید اسید سولفوریک انیمیشن 2,057
اشکال سوختن انیمیشن 2,245
واکنش جا‌به‌جا‌یی دو‌گانه انیمیشن 1,946
واکنش ترکیب - سنتز انیمیشن 1,741
واکنش تجزیه انیمیشن 2,151
تغییر شیمیایی - ایجاد گاز انیمیشن 2,234
فرایند تقطیر انیمیشن 3,108
جداسازی مخلوط مایع‌ها انیمیشن 3,492

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد