الکترونیک

منحنی تغییرات ولتاژ خروجی نسبت به ولتاژ ورودی در مدار سری RC

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
89 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

منحنی مشخصات تغییرات ولتاژ در مدار RLC سری

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
135 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نمودارهای مربوط به RLC سری

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
136 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ضرب عددی دو بردار

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
79 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

روش آنالیز گره

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
125 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

دیاگرام برداری مدار RLC سری

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
109 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تحلیل مداری RLC موازی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
131 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تحلیل مداری RLC سری (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
144 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تحلیل مداری RLC سری (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
202 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تحلیل مداری RLC سری

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
136 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد