دیاگرام

منحنی تغییرات موجی و دیاگرام برداری ولتاژها در مدار RLC سری

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
76 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

دیاگرام برداری مدار RLC سری

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
109 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

دیاگرام گسترده آرمیچر 11 شیار 4 قطب موجی ساده

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
128 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

دیاگرام گسترده آرمیچر مولد چهار قطب 12 شیار حلقوی ساده

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
117 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

فشار p-v دیاگرام

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
73 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد