مدار RC سری

مدار RC سری در جریان متناوب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
205 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

منحنی تغییرات ولتاژ خروجی نسبت به ولتاژ ورودی در مدار RC سری (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
122 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

منحنی تغییرات ولتاژ خروجی نسبت به ولتاژ ورودی در مدار سری RC

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
89 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آزمون مدار RC سری (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
139 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آزمون مدار RC سری (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
157 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد