تازه ترین ارسال ها

ساخت ماکت فیلم 1,226 بازدید
طراحی و ساخت ساک دستی فیلم 677 بازدید
سبزی‌کاری فیلم 605 بازدید
طراحی و ساخت دستگاه مشابه نگار فیلم 459 بازدید
طراحی و ساخت ماکت سازه فیلم 563 بازدید
طراحی و ساخت خودروی کشی فیلم 429 بازدید
طراحی و ساخت خودروی برقی فیلم 243 بازدید
خیاطی فیلم 215 بازدید
طراحی و ساخت ماکت هواپیمای مسافربری فیلم 201 بازدید
گل‌کاری فیلم 209 بازدید
گلدوزی فیلم 156 بازدید
طراحی و ساخت گردونه تصویر فیلم 155 بازدید
طراحی و ساخت دستگاه دقت سنج فیلم 203 بازدید
طراحی و ساخت چی به چی مربوطه فیلم 173 بازدید
بافتنی فیلم 212 بازدید
طراحی و ساخت احجام تزیینی فیلم 155 بازدید
آماده کردن و تزیین سالاد فیلم 219 بازدید
ابزار و انواع برش در آشپزی فیلم 173 بازدید
نمایش مراحل حل مسئله (روندنما) فیلم 219 بازدید
روش حل مسئله (الگوریتم) فیلم 266 بازدید
الگوریتم و روندنما (مسئله‌های پیچیده) فیلم 124 بازدید
الگوریتم و روندنما (شناخت مسئله) فیلم 121 بازدید
ساخت زنجیر آویز فیلم 114 بازدید
ساخت آویز (برش و سنباده کاری چوب) فیلم 94 بازدید
ساخت آویز فیلم 108 بازدید
آموزش تکمیلی نوشتن با رایانه (منوی فارسی) فیلم 186 بازدید
آموزش تکمیلی نوشتن با رایانه (منوی انگلیسی) فیلم 112 بازدید
کار با شکل‌ها و صفحه‌آرایی (منوی فارسی) فیلم 135 بازدید
کار با شکل‌ها و صفحه‌آرایی (منوی انگلیسی) فیلم 105 بازدید
ایجاد جدول (منوی فارسی) فیلم 125 بازدید
ایجاد جدول (منوی انگلیسی) فیلم 109 بازدید
ویرایش متن (منوی فارسی) فیلم 108 بازدید
ویرایش متن (منوی انگلیسی) فیلم 78 بازدید
کار با قلم (منوی فارسی) فیلم 83 بازدید
کار با قلم (منوی انگلیسی) فیلم 77 بازدید
آموزش فارسی کردن واژه‌پرداز فیلم 100 بازدید
تایپ اعداد و علامت‌ها فیلم 91 بازدید
کار با سه ردیف حروف صفحه کلید فیلم 85 بازدید
کار با ردیف میانی و پایین صفحه کلید فیلم 78 بازدید
آشنایی با صفحه کلید و کار با کلیدهای پایگاه فیلم 99 بازدید

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد