تازه ترین ارسال ها

خیاطی فیلم 1,668 بازدید
طراحی و ساخت ماکت هواپیمای مسافربری فیلم 2,361 بازدید
گل‌کاری فیلم 1,624 بازدید
گلدوزی فیلم 1,452 بازدید
طراحی و ساخت گردونه تصویر فیلم 1,786 بازدید
طراحی و ساخت دستگاه دقت سنج فیلم 5,191 بازدید
طراحی و ساخت چی به چی مربوطه فیلم 5,439 بازدید
بافتنی فیلم 1,593 بازدید
طراحی و ساخت احجام تزیینی فیلم 2,106 بازدید
آماده کردن و تزیین سالاد فیلم 1,605 بازدید
ابزار و انواع برش در آشپزی فیلم 1,757 بازدید
نمایش مراحل حل مسئله (روندنما) فیلم 1,982 بازدید
روش حل مسئله (الگوریتم) فیلم 2,157 بازدید
الگوریتم و روندنما (مسئله‌های پیچیده) فیلم 4,215 بازدید
الگوریتم و روندنما (شناخت مسئله) فیلم 2,078 بازدید
ساخت زنجیر آویز فیلم 1,267 بازدید
ساخت آویز (برش و سنباده کاری چوب) فیلم 1,179 بازدید
ساخت آویز فیلم 1,382 بازدید
آموزش تکمیلی نوشتن با رایانه (منوی فارسی) فیلم 1,684 بازدید
آموزش تکمیلی نوشتن با رایانه (منوی انگلیسی) فیلم 1,313 بازدید
کار با شکل‌ها و صفحه‌آرایی (منوی فارسی) فیلم 1,254 بازدید
کار با شکل‌ها و صفحه‌آرایی (منوی انگلیسی) فیلم 1,240 بازدید
ایجاد جدول (منوی فارسی) فیلم 1,364 بازدید
ایجاد جدول (منوی انگلیسی) فیلم 1,148 بازدید
ویرایش متن (منوی فارسی) فیلم 1,196 بازدید
ویرایش متن (منوی انگلیسی) فیلم 637 بازدید
کار با قلم (منوی فارسی) فیلم 664 بازدید
کار با قلم (منوی انگلیسی) فیلم 632 بازدید
آموزش فارسی کردن واژه‌پرداز فیلم 683 بازدید
تایپ اعداد و علامت‌ها فیلم 709 بازدید
کار با سه ردیف حروف صفحه کلید فیلم 728 بازدید
کار با ردیف میانی و پایین صفحه کلید فیلم 795 بازدید
آشنایی با صفحه کلید و کار با کلیدهای پایگاه فیلم 890 بازدید
دوخت بدنه جامدادی فیلم 747 بازدید
دوخت و تزئین جیب فیلم 652 بازدید
دوخت جامدادی فیلم 912 بازدید
ویرایش و چاپ تصویر (منوی فارسی) فیلم 655 بازدید
ویرایش و چاپ تصویر (منوی انگلیسی) فیلم 638 بازدید
ترسیم و رنگ‌آمیزی (منوی فارسی) فیلم 687 بازدید
ترسیم و رنگ‌آمیزی (منوی انگلیسی) فیلم 716 بازدید

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد