تازه ترین ارسال ها

خیاطی فیلم 2,222 بازدید
طراحی و ساخت ماکت هواپیمای مسافربری فیلم 2,961 بازدید
گل‌کاری فیلم 2,201 بازدید
گلدوزی فیلم 1,990 بازدید
طراحی و ساخت گردونه تصویر فیلم 2,251 بازدید
طراحی و ساخت دستگاه دقت سنج فیلم 5,747 بازدید
طراحی و ساخت چی به چی مربوطه فیلم 5,955 بازدید
بافتنی فیلم 2,083 بازدید
طراحی و ساخت احجام تزیینی فیلم 2,602 بازدید
آماده کردن و تزیین سالاد فیلم 2,076 بازدید
ابزار و انواع برش در آشپزی فیلم 2,348 بازدید
نمایش مراحل حل مسئله (روندنما) فیلم 2,586 بازدید
روش حل مسئله (الگوریتم) فیلم 2,658 بازدید
الگوریتم و روندنما (مسئله‌های پیچیده) فیلم 4,978 بازدید
الگوریتم و روندنما (شناخت مسئله) فیلم 2,567 بازدید
ساخت زنجیر آویز فیلم 1,644 بازدید
ساخت آویز (برش و سنباده کاری چوب) فیلم 1,569 بازدید
ساخت آویز فیلم 2,042 بازدید
آموزش تکمیلی نوشتن با رایانه (منوی فارسی) فیلم 2,126 بازدید
آموزش تکمیلی نوشتن با رایانه (منوی انگلیسی) فیلم 1,710 بازدید
کار با شکل‌ها و صفحه‌آرایی (منوی فارسی) فیلم 1,649 بازدید
کار با شکل‌ها و صفحه‌آرایی (منوی انگلیسی) فیلم 1,646 بازدید
ایجاد جدول (منوی فارسی) فیلم 1,870 بازدید
ایجاد جدول (منوی انگلیسی) فیلم 1,678 بازدید
ویرایش متن (منوی فارسی) فیلم 1,667 بازدید
ویرایش متن (منوی انگلیسی) فیلم 951 بازدید
کار با قلم (منوی فارسی) فیلم 991 بازدید
کار با قلم (منوی انگلیسی) فیلم 1,054 بازدید
آموزش فارسی کردن واژه‌پرداز فیلم 995 بازدید
تایپ اعداد و علامت‌ها فیلم 1,057 بازدید
کار با سه ردیف حروف صفحه کلید فیلم 1,070 بازدید
کار با ردیف میانی و پایین صفحه کلید فیلم 1,166 بازدید
آشنایی با صفحه کلید و کار با کلیدهای پایگاه فیلم 1,279 بازدید
دوخت بدنه جامدادی فیلم 1,139 بازدید
دوخت و تزئین جیب فیلم 977 بازدید
دوخت جامدادی فیلم 1,308 بازدید
ویرایش و چاپ تصویر (منوی فارسی) فیلم 972 بازدید
ویرایش و چاپ تصویر (منوی انگلیسی) فیلم 964 بازدید
ترسیم و رنگ‌آمیزی (منوی فارسی) فیلم 1,098 بازدید
ترسیم و رنگ‌آمیزی (منوی انگلیسی) فیلم 1,056 بازدید

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد