انگلیسی هفتم (دوره اول متوسطه)

درس اول (question 5)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
33 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول (question 4)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
53 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول (question 3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
84 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول (question 2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
33 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول (question 1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
93 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول (lessons 1& 2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
917 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول (my name)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
2,655 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

lessons 8 ، photo Dictionary

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,566 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

lessons 7 ، photo Dictionary

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
609 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

lessons 6 ، photo Dictionary

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,377 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد