ریاضی چهارم ابتدایی

ساده کردن کسر

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
919 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ساخت گونیا

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
490 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

رسم خط موازی با یک خط

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
437 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

زاویه راست

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
416 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

زاویه تند و باز

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
331 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

زاویه

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
495 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

رسم متوازی‌الاضلاع

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
639 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

رسم لوزی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
583 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ذوزنقه

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
441 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ساعت شنی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
167 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد