ریاضی چهارم ابتدایی

ضرب عددهای یک رقمی در دو رقمی (5)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
239 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ضرب عددهای یک رقمی در دو رقمی (4)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
642 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ضرب عددهای یک رقمی در دو رقمی (3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
656 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ضرب عددهای یک رقمی در دو رقمی (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
831 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ضرب عددهای یک رقمی در دو رقمی (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
574 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اشکال هندسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
115 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

یادآوری مفهوم کسر

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
400 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

یادآوری تقسیم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
584 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مقایسه کسر

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
520 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مقایسه زاویه

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
553 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد