انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
مفهوم جمع 167 کیلو بایت SWF 13,471
کاربرد اهرم 118 کیلو بایت SWF 13,328
خورشید گرفتگی 229 کیلو بایت SWF 13,244
پیدا کردن داده‌ها 295 کیلو بایت SWF 13,236
آموزش نماد کوچکتر و بزرگتر و مساوی 332 کیلو بایت SWF 13,070
کشش فنر 271 کیلو بایت SWF 13,034
طول موج 60 کیلو بایت SWF 13,012
تقسیم چند جمله ای بر یک جمله ای 82 کیلو بایت SWF 12,766
تشکیل تصویر در عدسی ها 208 کیلو بایت SWF 12,739
انواع انرژی 155 کیلو بایت SWF 12,346
محور اعداد 154 کیلو بایت SWF 12,335
تقارن افقی و عمودی 252 کیلو بایت SWF 12,233
تشخیص بزرگ‌تر و کوچک‌تر بودن اعداد اعشاری 215 کیلو بایت SWF 12,232
طیف نشری خطی هیدروژن 45 کیلو بایت SWF 12,071
فواید اصطحکاک 278 کیلو بایت SWF 11,842
ابزار جمع 261 کیلو بایت SWF 11,576
جدول ارزش مکانی 126 کیلو بایت SWF 11,499
آزمایش رادرفورد 55 کیلو بایت SWF 11,355
جریان همرفتی 105 کیلو بایت SWF 11,311
ماشین های ساده 93 کیلو بایت SWF 11,162

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد