انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
جدول تناوبی 30 کیلو بایت SWF 13,658
کاربرد اهرم 118 کیلو بایت SWF 13,496
خورشید گرفتگی 229 کیلو بایت SWF 13,425
پیدا کردن داده‌ها 295 کیلو بایت SWF 13,407
آموزش نماد کوچکتر و بزرگتر و مساوی 332 کیلو بایت SWF 13,193
کشش فنر 271 کیلو بایت SWF 13,185
طول موج 60 کیلو بایت SWF 13,161
تشکیل تصویر در عدسی ها 208 کیلو بایت SWF 12,969
تقسیم چند جمله ای بر یک جمله ای 82 کیلو بایت SWF 12,876
انواع انرژی 155 کیلو بایت SWF 12,547
محور اعداد 154 کیلو بایت SWF 12,464
تقارن افقی و عمودی 252 کیلو بایت SWF 12,454
تشخیص بزرگ‌تر و کوچک‌تر بودن اعداد اعشاری 215 کیلو بایت SWF 12,385
طیف نشری خطی هیدروژن 45 کیلو بایت SWF 12,178
فواید اصطحکاک 278 کیلو بایت SWF 11,986
ابزار جمع 261 کیلو بایت SWF 11,695
جدول ارزش مکانی 126 کیلو بایت SWF 11,641
آزمایش رادرفورد 55 کیلو بایت SWF 11,489
جریان همرفتی 105 کیلو بایت SWF 11,427
ماشین های ساده 93 کیلو بایت SWF 11,353

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد