انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
استفاده از حس چشایی 294 کیلو بایت SWF 1,466
تعادل 166 کیلو بایت SWF 12,554
درس اول (question 1) 93 کیلو بایت SWF 648
مولالیته 1,649 کیلو بایت SWF 1,118
1- اشکال هندسی 131 کیلو بایت SWF 1,186
1- جای خالی 291 کیلو بایت SWF 731
1- حرکت بار در میدان مغناطیسی 88 کیلو بایت SWF 693
1- شمارش و شناخت اعداد 122 کیلو بایت SWF 923
1- صفات 326 کیلو بایت SWF 757
1- مرتب کردن جملات 299 کیلو بایت SWF 805
1- معنی کلمات 304 کیلو بایت SWF 759
1- میدان الکتریکی اطراف بارها و برآیند آن 140 کیلو بایت SWF 823
2- اشکال هندسی 280 کیلو بایت SWF 1,246
2- جای خالی 323 کیلو بایت SWF 713
2- حرکت بار در میدان مغناطیسی 106 کیلو بایت SWF 703
2- شمارش و شناخت اعداد 137 کیلو بایت SWF 830
2- صفات 317 کیلو بایت SWF 785
2- مرتب کردن جملات 319 کیلو بایت SWF 692
2- معنی کلمات 301 کیلو بایت SWF 833
2- میدان الکتریکی اطراف بارها و برآیند آن 76 کیلو بایت SWF 800

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد