انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
استفاده از حس چشایی 294 کیلو بایت SWF 1,444
تعادل 166 کیلو بایت SWF 12,498
درس اول (question 1) 93 کیلو بایت SWF 630
مولالیته 1,649 کیلو بایت SWF 1,083
1- اشکال هندسی 131 کیلو بایت SWF 1,168
1- جای خالی 291 کیلو بایت SWF 717
1- حرکت بار در میدان مغناطیسی 88 کیلو بایت SWF 676
1- شمارش و شناخت اعداد 122 کیلو بایت SWF 900
1- صفات 326 کیلو بایت SWF 739
1- مرتب کردن جملات 299 کیلو بایت SWF 789
1- معنی کلمات 304 کیلو بایت SWF 742
1- میدان الکتریکی اطراف بارها و برآیند آن 140 کیلو بایت SWF 807
2- اشکال هندسی 280 کیلو بایت SWF 1,222
2- جای خالی 323 کیلو بایت SWF 699
2- حرکت بار در میدان مغناطیسی 106 کیلو بایت SWF 685
2- شمارش و شناخت اعداد 137 کیلو بایت SWF 812
2- صفات 317 کیلو بایت SWF 767
2- مرتب کردن جملات 319 کیلو بایت SWF 675
2- معنی کلمات 301 کیلو بایت SWF 815
2- میدان الکتریکی اطراف بارها و برآیند آن 76 کیلو بایت SWF 785

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد