انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
استفاده از حس چشایی 294 کیلو بایت SWF 1,618
تعادل 166 کیلو بایت SWF 12,846
درس اول (question 1) 93 کیلو بایت SWF 763
مولالیته 1,649 کیلو بایت SWF 1,252
1- اشکال هندسی 131 کیلو بایت SWF 1,314
1- جای خالی 291 کیلو بایت SWF 821
1- حرکت بار در میدان مغناطیسی 88 کیلو بایت SWF 800
1- شمارش و شناخت اعداد 122 کیلو بایت SWF 1,021
1- صفات 326 کیلو بایت SWF 871
1- مرتب کردن جملات 299 کیلو بایت SWF 892
1- معنی کلمات 304 کیلو بایت SWF 883
1- میدان الکتریکی اطراف بارها و برآیند آن 140 کیلو بایت SWF 950
2- اشکال هندسی 280 کیلو بایت SWF 1,371
2- جای خالی 323 کیلو بایت SWF 820
2- حرکت بار در میدان مغناطیسی 106 کیلو بایت SWF 817
2- شمارش و شناخت اعداد 137 کیلو بایت SWF 962
2- صفات 317 کیلو بایت SWF 894
2- مرتب کردن جملات 319 کیلو بایت SWF 779
2- معنی کلمات 301 کیلو بایت SWF 958
2- میدان الکتریکی اطراف بارها و برآیند آن 76 کیلو بایت SWF 936

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد