انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
شعر 312 کیلو بایت AVI 1,066
تراکم پذیری مواد 85 کیلو بایت SWF 27,666
آهن‌ربا 73 کیلو بایت SWF 18,887
انبساط و انقباض 310 کیلو بایت SWF 13,431
کامل کردن تصویر 308 کیلو بایت SWF 6,329
بیان مداری قانون اهم 35 کیلو بایت SWF 2,778
آزمایش رادرفورد 55 کیلو بایت SWF 10,718
ساختار ترکیبات آلی 55 کیلو بایت SWF 8,072
کشش سطحی 31 کیلو بایت SWF 7,477
تقسیم چند جمله ای بر یک جمله ای 82 کیلو بایت SWF 11,709
ریشه مربع کامل 49 کیلو بایت SWF 5,595
بار الکتریکی 72 کیلو بایت SWF 7,968
تولید موج با فنر 416 کیلو بایت SWF 5,757
تشکیل تصویر در عدسی ها 208 کیلو بایت SWF 11,676
انواع ماشین‌ها 23 کیلو بایت SWF 6,947
انواع ماشین ها 23 کیلو بایت SWF 6,477
دماسنج 33 کیلو بایت SWF 6,026
ساختار مولکولی عناصر 112 کیلو بایت SWF 8,904
جنبش مولکولی 119 کیلو بایت SWF 6,737
انبساط و انقباض گاز ها 250 کیلو بایت SWF 8,048

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد