انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
شعر 312 کیلو بایت AVI 1,083
تراکم پذیری مواد 85 کیلو بایت SWF 27,764
آهن‌ربا 73 کیلو بایت SWF 18,944
انبساط و انقباض 310 کیلو بایت SWF 13,480
کامل کردن تصویر 308 کیلو بایت SWF 6,362
بیان مداری قانون اهم 35 کیلو بایت SWF 2,818
آزمایش رادرفورد 55 کیلو بایت SWF 10,759
ساختار ترکیبات آلی 55 کیلو بایت SWF 8,098
کشش سطحی 31 کیلو بایت SWF 7,517
تقسیم چند جمله ای بر یک جمله ای 82 کیلو بایت SWF 11,790
ریشه مربع کامل 49 کیلو بایت SWF 5,619
بار الکتریکی 72 کیلو بایت SWF 8,004
تولید موج با فنر 416 کیلو بایت SWF 5,791
تشکیل تصویر در عدسی ها 208 کیلو بایت SWF 11,723
انواع ماشین‌ها 23 کیلو بایت SWF 6,969
انواع ماشین ها 23 کیلو بایت SWF 6,528
دماسنج 33 کیلو بایت SWF 6,053
ساختار مولکولی عناصر 112 کیلو بایت SWF 8,960
جنبش مولکولی 119 کیلو بایت SWF 6,768
انبساط و انقباض گاز ها 250 کیلو بایت SWF 8,109

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد