انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
شعر 312 کیلو بایت AVI 1,201
تراکم پذیری مواد 85 کیلو بایت SWF 28,603
آهن‌ربا 73 کیلو بایت SWF 19,239
انبساط و انقباض 310 کیلو بایت SWF 13,721
کامل کردن تصویر 308 کیلو بایت SWF 6,544
بیان مداری قانون اهم 35 کیلو بایت SWF 2,948
آزمایش رادرفورد 55 کیلو بایت SWF 10,896
ساختار ترکیبات آلی 55 کیلو بایت SWF 8,222
کشش سطحی 31 کیلو بایت SWF 7,659
تقسیم چند جمله ای بر یک جمله ای 82 کیلو بایت SWF 12,109
ریشه مربع کامل 49 کیلو بایت SWF 5,810
بار الکتریکی 72 کیلو بایت SWF 8,167
تولید موج با فنر 416 کیلو بایت SWF 5,941
تشکیل تصویر در عدسی ها 208 کیلو بایت SWF 11,924
انواع ماشین‌ها 23 کیلو بایت SWF 7,128
انواع ماشین ها 23 کیلو بایت SWF 6,717
دماسنج 33 کیلو بایت SWF 6,203
ساختار مولکولی عناصر 112 کیلو بایت SWF 9,193
جنبش مولکولی 119 کیلو بایت SWF 6,938
انبساط و انقباض گاز ها 250 کیلو بایت SWF 8,326

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد