انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
سؤالات درس ادبیات انقلاب (2) 62 کیلو بایت SWF 381
سؤالات درس سفر شکفتن (1) 61 کیلو بایت SWF 390
درس دوم (سؤال 6) 167 کیلو بایت SWF 392
درس سوم (سؤال 3) 203 کیلو بایت SWF 393
درس سوم (سؤال 1) 1,279 کیلو بایت SWF 394
درس دوم (سؤال 5) 208 کیلو بایت SWF 395
سؤالات درس سفر شکفتن (3) 131 کیلو بایت SWF 396
سؤالات درس آداب نیکان (3) 161 کیلو بایت SWF 397
درس سوم (سؤال 6) 167 کیلو بایت SWF 398
سؤالات درس شیر حق (5) 104 کیلو بایت SWF 398
درس چهارم (سؤال 2) 171 کیلو بایت SWF 399
درس چهارم (سؤال 7) 192 کیلو بایت SWF 399
درس دوم (سؤال 8) 191 کیلو بایت SWF 400
سؤالات درس راه نیک‌بختی (1) 62 کیلو بایت SWF 400
درس هفتم (سؤال 5) 213 کیلو بایت SWF 401
سؤالات درس یاد حسین(ع) (2) 82 کیلو بایت SWF 401
شوق آموختن (1) 7,197 کیلو بایت SWF 401
درس دوم (سؤال 3) 198 کیلو بایت SWF 402
خودشناسی 1,643 کیلو بایت SWF 402
سؤالات درس پرنده آزادی (4) 83 کیلو بایت SWF 402

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد