انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
مفهوم جمع 167 کیلو بایت SWF 13,467
کاربرد اهرم 118 کیلو بایت SWF 13,328
خورشید گرفتگی 229 کیلو بایت SWF 13,242
پیدا کردن داده‌ها 295 کیلو بایت SWF 13,232
آموزش نماد کوچکتر و بزرگتر و مساوی 332 کیلو بایت SWF 13,070
کشش فنر 271 کیلو بایت SWF 13,032
طول موج 60 کیلو بایت SWF 13,007
تقسیم چند جمله ای بر یک جمله ای 82 کیلو بایت SWF 12,764
تشکیل تصویر در عدسی ها 208 کیلو بایت SWF 12,735
انواع انرژی 155 کیلو بایت SWF 12,345
محور اعداد 154 کیلو بایت SWF 12,330
تشخیص بزرگ‌تر و کوچک‌تر بودن اعداد اعشاری 215 کیلو بایت SWF 12,230
تقارن افقی و عمودی 252 کیلو بایت SWF 12,226
طیف نشری خطی هیدروژن 45 کیلو بایت SWF 12,068
فواید اصطحکاک 278 کیلو بایت SWF 11,838
ابزار جمع 261 کیلو بایت SWF 11,574
جدول ارزش مکانی 126 کیلو بایت SWF 11,496
آزمایش رادرفورد 55 کیلو بایت SWF 11,351
جریان همرفتی 105 کیلو بایت SWF 11,311
ماشین های ساده 93 کیلو بایت SWF 11,157

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد