انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
جدول تناوبی 30 کیلو بایت SWF 13,769
کاربرد اهرم 118 کیلو بایت SWF 13,646
خورشید گرفتگی 229 کیلو بایت SWF 13,569
پیدا کردن داده‌ها 295 کیلو بایت SWF 13,541
آموزش نماد کوچکتر و بزرگتر و مساوی 332 کیلو بایت SWF 13,326
کشش فنر 271 کیلو بایت SWF 13,320
طول موج 60 کیلو بایت SWF 13,298
تشکیل تصویر در عدسی ها 208 کیلو بایت SWF 13,170
تقسیم چند جمله ای بر یک جمله ای 82 کیلو بایت SWF 12,992
انواع انرژی 155 کیلو بایت SWF 12,660
محور اعداد 154 کیلو بایت SWF 12,592
تقارن افقی و عمودی 252 کیلو بایت SWF 12,587
تشخیص بزرگ‌تر و کوچک‌تر بودن اعداد اعشاری 215 کیلو بایت SWF 12,494
طیف نشری خطی هیدروژن 45 کیلو بایت SWF 12,375
فواید اصطحکاک 278 کیلو بایت SWF 12,185
ابزار جمع 261 کیلو بایت SWF 11,822
جدول ارزش مکانی 126 کیلو بایت SWF 11,779
آزمایش رادرفورد 55 کیلو بایت SWF 11,598
جریان همرفتی 105 کیلو بایت SWF 11,549
جاگذاری صحیح 107 کیلو بایت SWF 11,471

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد