انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
مفهوم جمع 167 کیلو بایت SWF 13,602
کاربرد اهرم 118 کیلو بایت SWF 13,465
خورشید گرفتگی 229 کیلو بایت SWF 13,378
پیدا کردن داده‌ها 295 کیلو بایت SWF 13,358
کشش فنر 271 کیلو بایت SWF 13,163
آموزش نماد کوچکتر و بزرگتر و مساوی 332 کیلو بایت SWF 13,148
طول موج 60 کیلو بایت SWF 13,110
تشکیل تصویر در عدسی ها 208 کیلو بایت SWF 12,921
تقسیم چند جمله ای بر یک جمله ای 82 کیلو بایت SWF 12,833
انواع انرژی 155 کیلو بایت SWF 12,513
محور اعداد 154 کیلو بایت SWF 12,433
تقارن افقی و عمودی 252 کیلو بایت SWF 12,416
تشخیص بزرگ‌تر و کوچک‌تر بودن اعداد اعشاری 215 کیلو بایت SWF 12,327
طیف نشری خطی هیدروژن 45 کیلو بایت SWF 12,153
فواید اصطحکاک 278 کیلو بایت SWF 11,953
ابزار جمع 261 کیلو بایت SWF 11,651
جدول ارزش مکانی 126 کیلو بایت SWF 11,611
آزمایش رادرفورد 55 کیلو بایت SWF 11,439
جریان همرفتی 105 کیلو بایت SWF 11,389
ماشین های ساده 93 کیلو بایت SWF 11,297

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد