انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
شکست نور 31 کیلو بایت SWF 9,779
بازتاب نور 55 کیلو بایت SWF 11,167
تشکیل سایه 71 کیلو بایت SWF 13,630
جسم غیر منیر 31 کیلو بایت SWF 11,062
کاربرد عدسی وآینه ها 148 کیلو بایت SWF 24,239
موج الکترومغناطیسی 74 کیلو بایت SWF 11,160
پرتو اشیاء 74 کیلو بایت SWF 7,971
حل شدن 74 کیلو بایت SWF 13,866
حرکت ملکولها 179 کیلو بایت SWF 15,659
بخار آب 195 کیلو بایت SWF 17,039
نیرو 153 کیلو بایت SWF 16,889
تعادل 166 کیلو بایت SWF 13,663
کشش فنر 271 کیلو بایت SWF 13,110
تشکیل فسیل 221 کیلو بایت SWF 26,418
زلزله 254 کیلو بایت SWF 31,202
مراحل رشد باکتری 209 کیلو بایت SWF 18,095
راه‌های انتقال بیماری 493 کیلو بایت SWF 25,433
زنجیره غذایی 2 226 کیلو بایت SWF 24,889
عوامل کاهش وافزایش جمعیت 229 کیلو بایت SWF 24,063
تقسیم سلول 215 کیلو بایت SWF 35,025

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد