انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
تشخیص رنگ 96 کیلو بایت SWF 9,092
تجزیه نور توسط منشور 59 کیلو بایت SWF 9,639
شکست نور 31 کیلو بایت SWF 9,007
بازتاب نور 55 کیلو بایت SWF 10,380
تشکیل سایه 71 کیلو بایت SWF 12,549
جسم غیر منیر 31 کیلو بایت SWF 10,355
کاربرد عدسی وآینه ها 148 کیلو بایت SWF 23,459
موج الکترومغناطیسی 74 کیلو بایت SWF 10,374
پرتو اشیاء 74 کیلو بایت SWF 7,375
حل شدن 74 کیلو بایت SWF 13,004
حرکت ملکولها 179 کیلو بایت SWF 14,797
بخار آب 195 کیلو بایت SWF 16,066
نیرو 153 کیلو بایت SWF 15,891
تعادل 166 کیلو بایت SWF 12,787
کشش فنر 271 کیلو بایت SWF 12,268
تشکیل فسیل 221 کیلو بایت SWF 24,991
زلزله 254 کیلو بایت SWF 29,775
مراحل رشد باکتری 209 کیلو بایت SWF 17,184
راه‌های انتقال بیماری 493 کیلو بایت SWF 24,299
زنجیره غذایی 2 226 کیلو بایت SWF 23,803

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد