انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
شکست نور 31 کیلو بایت SWF 10,027
بازتاب نور 55 کیلو بایت SWF 11,423
تشکیل سایه 71 کیلو بایت SWF 13,851
جسم غیر منیر 31 کیلو بایت SWF 11,369
کاربرد عدسی وآینه ها 148 کیلو بایت SWF 24,584
موج الکترومغناطیسی 74 کیلو بایت SWF 11,394
پرتو اشیاء 74 کیلو بایت SWF 8,139
حل شدن 74 کیلو بایت SWF 14,067
حرکت ملکولها 179 کیلو بایت SWF 15,877
بخار آب 195 کیلو بایت SWF 17,355
نیرو 153 کیلو بایت SWF 17,102
تعادل 166 کیلو بایت SWF 14,052
کشش فنر 271 کیلو بایت SWF 13,341
تشکیل فسیل 221 کیلو بایت SWF 26,678
زلزله 254 کیلو بایت SWF 31,455
مراحل رشد باکتری 209 کیلو بایت SWF 18,431
راه‌های انتقال بیماری 493 کیلو بایت SWF 25,741
زنجیره غذایی 2 226 کیلو بایت SWF 25,195
عوامل کاهش وافزایش جمعیت 229 کیلو بایت SWF 24,283
تقسیم سلول 215 کیلو بایت SWF 35,278

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد