سال پنجم ابتدایی

درس ششم، جلسه چهارم، سوره مریم، آیات 1و2

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
62 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس ششم، جلسه چهارم، سوره طه، آیات 1و2

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
38 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس ششم، جلسه دوم، تمرین دوم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
178 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس ششم، جلسه دوم، تمرین اول

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
104 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس ششم، جلسه دوم، سوره شعراء، آیه 3

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
51 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس ششم، جلسه دوم، سوره شعراء، آیات 1و2

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
44 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس ششم، جلسه دوم، سوره یوسف، آیه 2

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
49 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس ششم، جلسه دوم، سوره یوسف، آیه 1

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
44 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس ششم، جلسه دوم، سوره نحل، آیه 1

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
44 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس ششم: تلاوت آیات 176 سوره نساء و 1و2 سوره مائده

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
396 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد