سال پنجم ابتدایی

درس نهم، جلسه دوم، تمرین دوم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
176 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس نهم، جلسه دوم، تمرین اول

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
103 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس نهم، جلسه دوم، سوره جاثیه، آیه 9

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
36 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس نهم، جلسه دوم، سوره اعراف، آیه 177

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
35 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس نهم: تلاوت آیات 88 تا 93 سوره نحل

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
375 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هشتم: پیام قرآنی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
4 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هشتم: قطره اما دریا

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
41 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هشتم: تلاوت آیات 6 تا 10 سوره ابراهیم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
370 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هشتم، جلسه دوم، تمرین دوم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
179 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هشتم، جلسه دوم، تمرین اول

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
104 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد