سال پنجم ابتدایی

درس هفتم، جلسه دوم، تمرین دوم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
179 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هفتم، جلسه دوم، تمرین اول

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
102 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هفتم، جلسه دوم، سوره اعراف، آیه 74

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
42 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هفتم، جلسه دوم، سوره غافر، آیه 44

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
51 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هفتم، جلسه دوم، سوره مائده، آیه 114

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
36 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هفتم: تلاوت آیات 257 تا 259 سوره بقره

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
387 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس ششم: پیام قرآنی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
6 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس ششم: قطره اما دریا

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
24 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس ششم: تلاوت آیات 3 تا 5 سوره مائده

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
389 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس ششم، جلسه چهارم، سوره عنکبوت، آیات 1و2

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
72 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد