سال پنجم ابتدایی

درس چهارم: قطره اما دریا

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
49 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس چهارم: تلاوت آیات 63 تا 71 سوره هود

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
378 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس چهارم، جلسه دوم، تمرین دوم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
178 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس چهارم، جلسه دوم، تمرین اول

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
103 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس چهارم، جلسه دوم، سوره آل عمران، آیه 194

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
49 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس چهارم، جلسه دوم، سوره احزاب، آیه 21

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
33 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس چهارم، جلسه دوم، سوره یونس، آیه 26

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
26 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس چهارم: تلاوت آیات 54 تا 62 سوره هود

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
465 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس سوم: پیام قرآنی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
6 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس سوم: قطره اما دریا

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
42 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد