سال پنجم ابتدایی

درس اول، جلسه دوم، تمرین اول

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
101 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول، جلسه دوم، سوره نور، آیه 56

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
48 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول، جلسه دوم، سوره لقمان، آیه 17

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
39 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول، جلسه دوم، سوره لقمان، آیه 4

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
51 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول، جلسه دوم، سوره لقمان، آیه 3

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
28 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول، جلسه دوم، سوره لقمان، آیه 1و2

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
44 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول، جلسه اول، سوره قاف، آیه 45

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
113 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول، جلسه اول، الف بعد از واو آخر

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
20 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول، جلسه اول، الف بعد از واو آخر

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
21 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول، جلسه اول، یاء پایه همزه

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
19 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد