سال پنجم ابتدایی

درس سوم: تلاوت آیات 196 تا 206 سوره اعراف

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
395 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس سوم، جلسه دوم، تمرین دوم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
176 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس سوم، جلسه دوم، تمرین اول

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
102 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس سوم، جلسه دوم، سوره روم، آیه 45

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
40 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس سوم، جلسه دوم، سوره اعراف، آیه 59

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
36 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس سوم: تلاوت آیات 188تا 195 سوره اعراف

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
3,057 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول: پیام قرانی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
5 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دوم: پیام قرآنی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
4 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دوم: قطره اما دریا

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
42 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دوم: تلاوت آیات 17 تا 40 سوره الرحمن

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
3,004 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد