سال پنجم ابتدایی

درس دوم، جلسه چهارم، سوره اسراء، آیه 70

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
37 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دوم، جلسه چهارم، سوره حجرات، آیه 13

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
29 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دوم، جلسه چهارم، سوره نوح، آیه 3

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
29 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دوم، جلسه دوم، تمرین دوم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
163 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دوم، جلسه دوم، تمرین اول

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
104 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دوم، جلسه دوم، سوره صاد، آیه 71

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
49 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دوم، جلسه دوم، سوره نحل، آیه 12

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
33 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دوم، جلسه دوم، سوره بقره، آیه 29

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
28 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دوم: تلاوت آیات 50تا55 سوره قمر و اتا6 سوره الرحمن

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
2,203 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول، جلسه دوم، تمرین دوم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
176 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد