سال سوم فنی و حرفه ای

خازن در جریان متناوب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
94 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

رزونانس الکتریکی در مدار RLC سری

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
77 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سلف در جریان متناوب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
93 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مثال‌های مختلف تحلیل مدار

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
100 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مدار RLC موازی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
190 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مدار RLC سری

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
157 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مدار R-L موازی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
208 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مدار R-L سری

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
165 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مدار معادل تونن و نورتن

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
271 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

معادل تونن

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
137 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد