سال سوم فنی و حرفه ای

کنتور سه فاز (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
112 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مثال معادل تونن

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
38 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مفاهیم پس فاز و پیش فاز در مدارات سه فاز

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
70 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مشخصات سیستم‌های سه فازه

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
106 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مقاومت و خازن و القاگر در مدارات الکتریکی (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
161 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مقاومت و خازن و القاگر در مدارات الکتریکی (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
101 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

منحنی تغییرات امپدانس و جریان در مدار سری RLC

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
68 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نمایش برداری امپدانس در مدارات سری RLC

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
68 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نمایش برداری و موجی کمیت‌های مدارهای RC

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
134 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نمایش برداری و موجی کمیت‌های مدارهای RL

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
135 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد