سال سوم فنی و حرفه ای

سلف و خازن در جریان متناوب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
107 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تحلیل یک مدار دو حلقه‌ای با استفاده از قوانین کیرشهف

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
118 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

دینام سه فاز

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
83 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

دیاگرام بردار RL موازی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
137 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تحلیل مدارها به‌ روش پتانسیل گره

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
137 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

بردار و تصویر آن روی محورها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
77 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

انواع روش‌های جمع برداری

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
91 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

پرسش و پاسخ جریان‌های سه فاز

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,096 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تحلیل قوانین کیرشهف

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
96 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تحلیل گره

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
104 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد