سال سوم فنی و حرفه ای

آزمون مدار RL سری (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
127 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آزمون مدار RL سری (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
129 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آزمون مدار RC موازی (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
161 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آزمون مدار RC موازی (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
151 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آزمون مدار RC سری (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
157 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آزمون مدار LC موازی (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
237 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آزمون مدار LC سری

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
197 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آزمون سلف در مدار الکتریکی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
120 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اختلاف فاز و زاویه در امواج سینوسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
210 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ضرب اسکالر یا نقطه‌ای دو بردار

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
77 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد