سال سوم فنی و حرفه ای

تحلیل مداری RLC سری (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
202 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تحلیل مداری RLC سری

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
136 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تبدیل منابع ولتاژ و جریان به‌هم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
37 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آزمون مدار RL موازی (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
101 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آزمون مدار RC سری (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
139 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آزمون مدار LC موازی (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
202 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آزمون مدار LC سری (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
198 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آزمون مدار RLC موازی (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
185 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آزمون مدار RLC سری (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
157 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آزمون مدار RL موازی (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
112 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد