سال سوم فنی و حرفه ای

تکنولوژی وکارگاه ریخته گری

نوع رسانه: پیوند
ارتباط با کتاب درسی: 

تراشکاری 2

نوع رسانه: پیوند
نشانی: 
تراشکاری 2
ارتباط با کتاب درسی: 

آزمایشگاه متالورژی

نوع رسانه: پیوند
ارتباط با کتاب درسی: 

اصول متالورژی

نوع رسانه: پیوند
ارتباط با کتاب درسی: 

جوشکاری

نوع رسانه: پیوند
ارتباط با کتاب درسی: 

ریاضی هنرستان

نوع رسانه: پیوند
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد