مدار

مثال‌های مختلف تحلیل مدار

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
100 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تحلیل مدارها به‌ روش پتانسیل گره

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
137 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مدار جریان مستقیم با شارش آب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
106 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

چگونه یک لامپ روشن می‌شود

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
96 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شارژ سلف

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
79 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

خازن، سلف و مقاومت در جریان متناوب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
100 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

القای جریان الکتریکی، قانون فارادی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
101 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اتصال موازی خازن

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
95 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اجزای مدار، مفهوم باز و بسته بودن کلید

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
74 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شارش بار در رسانا

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
98 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد