رسانه هایی با موضوع شیمی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
انحلال‌پذیری گاز‌ها در آب انیمیشن 1,700
تتراسیون رودکس در محیط اسیدی انیمیشن 1,597
انتقال گرما بین فلزات و آب انیمیشن 1,671
نیمه عمر عناصر مختلف انیمیشن 2,511
جنبش مولکولی انیمیشن 1,987
نقطه جوش، نقطه انجماد انیمیشن 1,422
محلول اسید، باز و نمک انیمیشن 1,592
سینتیک شیمیایی انیمیشن 1,546
ساختار اتمی انیمیشن 1,712
خالص‌سازی مس از طریق الکترولیز انیمیشن 1,522
تجزیه انیمیشن 1,499
پیوند یونی انیمیشن 1,644
آزمایش نفوذ مولکولی در سطح میکرومولکولی انیمیشن 1,435
جدول مندلیف انیمیشن 1,980
اسید های ضعیف و قوی انیمیشن 10,688
اثر تغییر دما بر تعادل انیمیشن 7,156
اثر تغییر فشار بر تعادل انیمیشن 5,284
اثر تغییر غلظت بر تعادل انیمیشن 4,683
واکنش گرما گیر-واکنش ذوب انیمیشن 5,627
سلول های گالوانی zn - cu انیمیشن 5,944

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد