رسانه هایی با موضوع شیمی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
تهیه فلز از کانه در کوره بلند انیمیشن 6,725
فرایند برگشت‌پذیر و برگشت‌ناپذیر انیمیشن 4,202
بررسی بی‌نظمی در ذوب شدن یخ انیمیشن 3,794
واکنش گرماده انیمیشن 4,145
انواع حرکت در مولکول‌ها انیمیشن 4,857
انرژی درونی در فرایند هم دما انیمیشن 2,845
رابطه کار و گرما انیمیشن 3,174
تبادل گرما بین دو جسم با دمای متفاوت انیمیشن 3,144
مشخصات عناصر جدول تناوبی انیمیشن 3,989
واکنش دهنده محدود کننده انیمیشن 2,773
واکنش آب و لیتیم انیمیشن 2,975
رابطه جرم مول انیمیشن 2,695
واکنش تولید اسید سولفوریک انیمیشن 2,864
اشکال سوختن انیمیشن 3,105
واکنش جا‌به‌جا‌یی دو‌گانه انیمیشن 2,729
واکنش ترکیب - سنتز انیمیشن 2,531
واکنش تجزیه انیمیشن 2,855
تغییر شیمیایی - ایجاد گاز انیمیشن 2,949
فرایند تقطیر انیمیشن 3,985
جداسازی مخلوط مایع‌ها انیمیشن 4,307

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد