انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
تجزیه نور توسط منشور 60 کیلو بایت SWF 2,488
خط مماس بر دایره 60 کیلو بایت SWF 3,085
تفریق برداری 60 کیلو بایت SWF 4,951
جمع بردارهای مستقل 60 کیلو بایت SWF 1,323
روابط مثلثاتی در جمع بردارها 60 کیلو بایت SWF 1,574
فیثاغورس 60 کیلو بایت SWF 1,484
تخمک‌زایی 60 کیلو بایت SWF 1,365
آزمایش نفوذ مولکولی در سطح میکرومولکولی 60 کیلو بایت SWF 1,435
ضرب داخلی 60 کیلو بایت SWF 1,135
موتور حرارتی دو زمانه 60 کیلو بایت SWF 1,187
بازتاب امواج عرضی با طول متغیر 60 کیلو بایت SWF 1,193
گیت AND 60 کیلو بایت SWF 1,610
گیت OR 60 کیلو بایت SWF 1,461
مدل اتمی لیتیوم 60 کیلو بایت SWF 1,626
روابط مثلثاتی بین زوایای بردارها 60 کیلو بایت SWF 1,820
درس چهارم (question 7) 60 کیلو بایت SWF 830
درس پانزدهم، قطره اما دریا 60 کیلو بایت SWF 1,257
موج عرضی 2 61 کیلو بایت SWF 4,954
موج طولی 61 کیلو بایت SWF 5,662
جمع بردارها 61 کیلو بایت SWF 2,875

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد