قرآن چهارم ابتدایی

درس پانزدهم: تلاوت آیات 1 تا 29 سوره تکویر

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
980 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس پانزدهم: تلاوت آیات 1 تا 42 سوره عبس

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,299 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس چهاردهم: تلاوت آیات 1 تا 30 سوره نباء

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,000 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس چهاردهم: تلاوت آیات 64 تا 69 سوره یوسف

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
875 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس سیزدهم: تلاوت آیات 1 تا 13 سوره جمعه

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
774 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس سیزدهم: تلاوت آیات 56 تا 63 سوره نمل

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
869 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دوازدهم: تلاوت آیات 1 تا 12 سوره محمد

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,059 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دوازدهم: تلاوت آیات 38 تا 45 سوره آل عمران

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
843 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس یازدهم: تلاوت آیات 52 تا 64 سوره طاها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
747 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس یازدهم: تلاوت آیات 1 تا 12 سوره ملک

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
815 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد