انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
اسمز در سلول‌های انسانی 47 کیلو بایت SWF 2,033
درس دوازدهم: قطره اما دریا 47 کیلو بایت SWF 2,923
غلظت 48 کیلو بایت SWF 5,076
سودوکو (1) 48 کیلو بایت SWF 1,367
سؤالات درس رهایی از قفس 48 کیلو بایت SWF 986
درس دوم (question 1) 48 کیلو بایت SWF 882
درس دوازدهم، قطره اما دریا 48 کیلو بایت SWF 1,186
درس اول، جلسه دوم، سوره نور، آیه 56 48 کیلو بایت SWF 1,134
درس هشتم، جلسه دوم، سوره هود، آیه 3 48 کیلو بایت SWF 1,001
ریشه مربع کامل 49 کیلو بایت SWF 6,794
شارش بار در سطوح کروی 49 کیلو بایت SWF 3,992
سؤالات درس کوچ پرستوها (4) 49 کیلو بایت SWF 1,094
سؤالات درس کوچ پرستوها (5) 49 کیلو بایت SWF 1,078
درس دوم، جلسه دوم، سوره صاد، آیه 71 49 کیلو بایت SWF 1,086
درس چهارم، جلسه دوم، سوره آل عمران، آیه 194 49 کیلو بایت SWF 936
درس چهارم: قطره اما دریا 49 کیلو بایت SWF 1,135
درس ششم، جلسه دوم، سوره یوسف، آیه 2 49 کیلو بایت SWF 981
درس هفتم، جلسه چهارم، سوره اسراء، آیه 20 49 کیلو بایت SWF 1,032
درس دهم، جلسه دوم، سوره آل عمران، آیه 1و2 49 کیلو بایت SWF 969
درس دوم (question 6) 50 کیلو بایت SWF 815

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد