انگلیسی هفتم (دوره اول متوسطه)

learning english 5

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
2,886 کیلو بایت

learning english 4

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
3,598 کیلو بایت

learning english 3

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
543 کیلو بایت

learning english 2

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
2,285 کیلو بایت

learning english 1

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
1,536 کیلو بایت

zoo animals

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
17,985 کیلو بایت

jobs

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
14,512 کیلو بایت

fruts

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
16,773 کیلو بایت

farm animals

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
6,979 کیلو بایت

counting

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
15,710 کیلو بایت
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد