خوانداری چهارم ابتدایی

نیایش

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,055 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مثل

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
925 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سؤالات درس مدرسه هوشمند (5)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
44 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سؤالات درس مدرسه هوشمند (4)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
39 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سؤالات درس مدرسه هوشمند (3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
46 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سؤالات درس مدرسه هوشمند (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
52 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سؤالات درس مدرسه هوشمند (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
104 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مدرسه هوشمند

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
3,810 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سؤالات درس پرسشگری (3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
39 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سؤالات درس پرسشگری (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
182 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد