انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آزمایش فارادی 91 کیلو بایت SWF 7,147
آزمایش رادرفورد 55 کیلو بایت SWF 11,654
آزمایش دوشکاف یانگ 82 کیلو بایت SWF 10,427
آزمایش خاک 184 کیلو بایت SWF 2,935
آزمایش تولید صدا 381 کیلو بایت SWF 2,355
آزمایش بستن مدار 153 کیلو بایت SWF 1,626
آزادگی 1,802 کیلو بایت SWF 885
آرش کمانگیر 4,141 کیلو بایت SWF 1,241
آرامگاه فردوسی 417 کیلو بایت SWF 1,582
آداب نیکان 7,669 کیلو بایت SWF 862
آداب طعام خوردن 122 کیلو بایت SWF 1,900
آخرین یاور آفتاب 538 کیلو بایت SWF 1,453
آب و فواید آن 1,715 کیلو بایت SWF 2,567
آب از لوله بیرون نیامد 491 کیلو بایت SWF 1,386
آب آشامیدنی 271 کیلو بایت SWF 1,777
Mux 2-1 66 کیلو بایت SWF 1,248
learn 285 کیلو بایت SWF 956
games 209 کیلو بایت SWF 1,212
excel: ویرایش کاربرگ‌ها و خانه‌ها (2) 2,369 کیلو بایت SWF 986
excel: ویرایش کاربرگ‌ها و خانه‌ها (1) 3,170 کیلو بایت SWF 967

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد