کار و فناوری پایه هشتم

آموزش پویانمایی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
11,533 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ویرایش صدا

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
5,716 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تهیه آلبوم تصاویر

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
12,313 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ذخیره فیلم (خروجی)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
1,239 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اضافه کردن عنوان در ابتدای فیلم

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
2,326 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

گذاشتن صدا بر روی تصویر

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
1,119 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

معرفی time line و دستور split

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
7,291 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تغییر تنظیمات و خروج از پست الکترونیک

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
652 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تغییر رمز عبور یا گذرواژه در پست الکترونیک

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
1,047 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

excel: رمزگذاری بر روی پرونده‌ها (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
2,393 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد