excel

excel: رمزگذاری بر روی پرونده‌ها (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
2,393 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

excel: رمزگذاری بر روی پرونده‌ها (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
2,899 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

excel: ایجاد کارنامه (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
5,129 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

excel: ایجاد کارنامه (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
6,878 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

excel: رسم نمودار (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,576 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

excel: رسم نمودار (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,742 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

excel: ایجاد جدول (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
6,145 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

excel: ایجاد جدول (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
13,731 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

excel: ویرایش کاربرگ‌ها و خانه‌ها (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
2,369 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

excel: ویرایش کاربرگ‌ها و خانه‌ها (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
3,170 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد