سال اول ابتدایی

جمع و تفریق اعداد کوچک‌تر از 10 با استفاده از شکل (4)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
911 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع و تفریق اعداد کوچک‌تر از 10 با استفاده از شکل (3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,207 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع و تفریق اعداد کوچک‌تر از 10 با استفاده از شکل (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
533 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع و تفریق اعداد کوچک‌تر از 10 با استفاده از شکل (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,632 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آموزش داخل و خارج

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
160 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آموزش سمت راست و چپ (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
287 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آموزش سمت راست و چپ (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
309 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با خط، پاره‌خط و اشکال هندسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
111 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با ساعت دیجیتالی و عقربه‌ای

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
238 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نمادهای ریاضی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
160 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد